Αύριο 27 Ιουλίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων η de minimis για το ροδάκινο – 115 ευρώ/στρ. για το επιτραπέζιο, 65 ευρώ/στρ. για το συμπύρηνο

«Οδεύουμε στο τέλος της παραγωγής και ακόμα δεν ξέρουμε τις τιμές» λένε οι παραγωγοί συμπύρηνου
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Β’, αρ. φύλλου 3011, 25 Ιουλίου 2018) η απόφαση των υπουργείων Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (κανόνας de minimis) για τις περσινές ζημιές στα ροδάκινα από τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου. Το ύψος του συνολικού ποσού χρηματοδότησης ανέρχεται σε 8,5 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με το άρθρο 4, το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε: α)115 ευρώ/στρέμμα για τα επιτραπέζια ροδάκινα, β) 65 ευρώ/στρέμμα για τα βιομηχανικά, γ) 120 ευρώ/στρέμμα για τα νεκταρίνια.

Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Λάρισας και Φλώρινας που έχουν υποβάλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2017 και διατηρούν τουλάχιστον 0,01 στρέμματα ροδάκινων (επιτραπέζιων ή/και βιομηχανικών) ή/και νεκταρινιών.

Στο άρθρο 2 αποσαφηνίζονται οι στρεμματικές εκτάσεις ανά κατηγορία ροδάκινων για κάθε μια από τις πέντε περιφερειακές ενότητες οι οποίες εμπίπτουν στην απόφαση.

Με δηλώσεις του στο ypaithros.gr, ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Νομού Ημαθίας, Χρήστος Γιαννακάκης, σημείωσε: «Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι συμμετείχαν στη συγκέντρωση των στοιχείων για τις δηλώσεις ζημιών από τις βροχοπτώσεις, έδωσαν στον ΕΛΓΑ με λεπτομέρεια και ακρίβεια όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία ήταν απαραίτητα για να γίνει εξατομίκευση της ζημιάς και ανά παραγωγό και ανά ποικιλία και ανά γεωγραφική περιοχή, ανάλογα με τον βαθμό πρωιμότητας ή οψιμότητας. Απ’ ό, τι φαίνεται, τα ανωτέρω στοιχεία δεν ελήφθησαν υπ’ όψη.

Η αποζημίωση δόθηκε κατ’ αποκοπή ανά ομάδα ποικιλιών. Αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια και παράπονα. Όσον αφορά ποικιλίες οι οποίες τέθηκαν εκτός αποζημίωσης, όπως για παράδειγμα, η ποικιλία big top, με βάση τα στοιχεία που έδωσαν οι συνεταιρισμοί μέχρι τις 18 Ιουλίου 2017 είχε συγκομιστεί το 96% της ποικιλίας. Επομένως, τα όποια παράπονα ακούγονται δεν είναι δίκαια, παρά μόνο καταδεικνύουν το εξής: εάν είχαν χρησιμοποιηθεί κατά παραγωγό και κατά γεωγραφική περιοχή αυτά τα στοιχεία, θα είχαμε αποφύγει και αυτήν την αδικία».

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

-Διαφήμιση-