Σε επιφυλακή η ΠΑΜ-Θ για την έξαρση ζωωνόσων στην Τουρκία

Τα συνεχιζόμενα κρούσματα επιζωοτικών νοσημάτων στην Τουρκία, όπως η Οζώδης Δερματίτιδα, η Ευλογιά, η Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών απέναντι από Σάμο, Λέσβο, Χίο και ο Αφθώδης Πυρετός σε όλη την Ασιατική Τουρκία δημιουργούν νέους μεγάλους κινδύνους ώστε τα νοσήματα αυτά να εισέλθουν και πάλι στην συνορεύουσα με την Τουρκία, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με νέο κύμα πιθανών επιζωοτιών, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.

Για τον λόγο αυτό απαγορεύτηκε η διακίνηση ζώντων ζώων και των ζωικών προϊόντων από την Τουρκία προς την Ελλάδα για εμπορικούς σκοπούς αλλά και για προσωπική χρήση.

Το ζωικό κεφάλαιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επλήγη το 2015 από την νόσο της Οζώδους Δερματίτιδας με αποτέλεσμα να εμβολιαστούν περισσότερα από 40.000 βοοειδή και να θανατωθούν αμέσως, με ευθύνη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, όλα τα ζώα των προσβεβλημένων εκτροφών.

Οι υπηρεσίες της ΠΑΜ-Θ εκτιμούν ότι πλέον έχει αναπτυχθεί ικανοποιητική ανοσία στα εμβολιασμένα ζώα, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και όλες οι Περιφερειακές Ενότητες προχωρούν σταδιακά στην κατάργηση των περιοριστικών μέτρων. Για να αποτραπεί, όμως, κάθε ενδεχόμενο επανεμφάνισης της νόσου, επιβάλλεται να συνεχιστεί ο εμβολιασμός τα έτη 2016 και 2017.

Η διεύθυνση Κτηνιατρικής της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη του περσινού φαινομένου εισαγομένων ζωωνόσων από την Τουρκία, συνιστά την λήψη μιας σειράς μέτρων προστασίας στις εκμεταλλεύσεις, όπως είναι η κατασκευή περίφραξης, απολυμαντικής τάφρου στις εισόδους, τακτικό καθαρισμό, απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις και τα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτές.

Επίσης, συνιστάται η απαγόρευση εισόδου προσώπων, οχημάτων, μηχανημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την εκμετάλλευση, η απαγόρευση εισόδου ζώντων ζώων που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα Κτηνιατρικά Πιστοποιητικά, η απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την ανάπτυξη εντόμων, η καταπολέμηση εξωπαρασίτων και χρήση εντομοαπωθητικών στα ζώα, καθώς και η καθημερινή παρατήρηση των ζώων της εκμετάλλευσης και άμεση ενημέρωση των τοπικών Κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων.

Έκτακτο σχέδιο ανάγκης για την Οζώδη Δερματίτιδα στην Κεντρική Μακεδονία 

Εν τω μεταξύ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από τις 13.10.2015, ημερομηνία κατά την οποία εντοπίστηκε η πρώτη εστία της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στο Δ.Δ. Ιερισσού της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 21 εστίες στην Π.Ε. Χαλκιδικής, με το τελευταίο κρούσμα να έχει επισημανθεί στις 15.12.2015. Αντίστοιχα, στην Μ.Ε. Θεσ/νίκης 3 εστίες με το τελευταίο κρούσμα να έχει επισημανθεί στις 10.12.2015. Συνολικά, στις 24 εστίες της νόσου, θανατώθηκαν 1.304 βοοειδή (1.063 στην Π.Ε. Χαλκιδικής και 241 στην Μ.Ε. Θεσ/νίκης).

Όπως επισημαίνεται από το Τμήμα Υγείας Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση της νόσου, οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμόζουν το έκτακτο σχέδιο ανάγκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με στόχο την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και σε άλλες χώρες δημιουργήθηκε βιολογικός φραγμός με υποχρεωτικό εμβολιασμό των βοοειδών όχι μόνον στις πληγείσες περιοχές αλλά και στις όμορες Π.Ε. Κιλκίς και Σερρών. Για τους εμβολιασμούς χρησιμοποιείται το πιο αποτελεσματικό κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση εμβόλιο καταπολέμησης της νόσου. Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εμβολιασμοί των βοοειδών στην Μ.Ε. Θεσ/νίκης και την Π.Ε. Χαλκιδικής που είχαν και τα θετικά κρούσματα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Υγείας Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, οι τέσσερις προαναφερόμενες Π.Ε. της Π.Κ.Μ. αποτελούν Ζώνες Επιβολής Περιορισμών για τη νόσο (υπ’ αριθ. 2015/2311 Εκτελεστική Απόφαση της Ε.Ε.). Επιτρέπεται η μετακίνηση μόνο για άμεση σφαγή (από την εκμετάλλευση απευθείας στο σφαγείο), χωρίς ενδιάμεση στάση ή εκφόρτωση και επαναφόρτωση κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σχετικές Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ε.Ε. και εγκυκλίους της Δ/νσης Υγείας Ζώων της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτην/κής του ΥΠ.Α.Α.Τ., μεταξύ των οποίων είναι η απολύμανση και χρήση εντομοκτόνων στα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων πριν και μετά τη μεταφορά, η εφαρμογή εντομοαπωθητικών και εξωπαρασιτοκτόνων στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, τηρώντας τους χρόνους αναμονής σύμφωνα με τις οδηγίες των σκευασμάτων, η χωριστή φύλαξη των ζώων αυτών από τα άλλα στο σφαγείο και η σφαγή τους εντός διαστήματος μικρότερο των 36 ωρών.

Τα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου της νόσου λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξή της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους μπορούν να επεκτείνουν τα περιοριστικά μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι, για την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου επιβάλλεται η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκ μέρους κτηνοτρόφων, μεταφορέων και εμπόρων ζώντων ζώων, καθώς και ιδιωτών κτηνιάτρων, για την περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων των ζώων ευθύνης τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις αυτών που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση μη δήλωσης της νόσου ή/και διασποράς αυτής.

Από την Διεύθυνση υπενθυμίζεται ότι η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Όλα τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή για τους καταναλωτές όσον αφορά τη συγκεκριμένη νόσο.