2022, η χρονιά των νέων

«Θα οδηγήσουν την Ευρώπη στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση» λέει η Κομισιόν

Το 2022 είναι η χρονιά της νεότητας. Της νεολαίας, δηλαδή, που θα οδηγήσει την Ευρώπη στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Αυτή είναι η πεποίθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ανακήρυξε το έτος που διανύουμε ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, συντονίζει μία σειρά δραστηριοτήτων σε στενή επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις οργανώσεις νεολαίας και τους ίδιους τους νέους.

Εκπαίδευση για το κλίμα

Το έτος νεολαίας περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές δράσεις, με κάποιες από αυτές να είναι εκπαιδευτικές, όπως η εκπαίδευση για το κλίμα. Ως εμβληματική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 και ουσιώδες μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η «Εκπαίδευση για το Κλίμα» αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Οι νέοι της Ευρώπης που θα συμμετέχουν θα αναπτύξουν καινοτόμες εκπαιδευτικές ικανότητες για να υποστηρίξουν τις αλλαγές που απαιτούνται για μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία.

Ψηφιακές δεξιότητες

Μέσω της πρωτοβουλίας δίνεται η δυνατότητα στους νέους να δοκιμάσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες κατάρτισης κατάλληλες για τις ανάγκες τους. Το εργαλείο που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαθέσιμο σε όλους τους νέους της Ευρώπης, με στόχο να τους εντάξει στον κόσμο της ψηφιοποίησης.

Πρεσβευτής βιοοικονομίας

Ακόμα μία δράση είναι το πρόγραμμα της βιοικονομίας μέσω του οποίου οι νέοι της Ευρώπης καλούνται να γίνουν πρεσβευτές της βιώσιμης και κυκλικής οικονομίας, με επίκεντρο το σύστημα τροφίμων, την κλιματική αλλαγή και τη δασοκομία. Στόχος είναι να μεταφέρουν τις γνώσεις τους, να εμπνεύσουν μαθητές και φοιτητές του συγκεκριμένου κλάδου και να συμβάλουν σε νέες ιδέες σχετικά με τον ρόλο της βιοοικονομίας στην Ευρώπη. Οι νέοι από 18 έως 35 χρονών μπορούν να συμμετάσχουν στο καλοκαιρινό εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο, με επίκεντρο το συγκεκριμένο θέμα, δηλώνοντας συμμετοχή μέχρι τις 13 Ιουνίου.

Όλες οι δραστηριότητες της πρωτοβουλίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα europa.eu/youth/year-of-youth_en, ενώ μέσω ενός διαδραστικού χάρτη κάθε νέος μπορεί να τις αναζητήσει με βάση τη χώρα που επιθυμεί.

Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας θα υποστηριχτούν με 8 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με την ειδική συμπληρωματική χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας που αποφασίστηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για το 2022.