ΚΕΟΣΟΕ: 2ος κύκλος απόσταξης κρίσης: 30.000 εκατόλιτρα αξίας 1.600.000 €

Ολοκληρώθηκε ο β΄ κύκλος υποβολής αιτημάτων (6 έως 9 Αυγούστου 2020) για την απόσταξη κρίσης με τα νέα αιτήματα να αφορούν 30.000 εκατόλιτρα με προϋπολογισμό 1.600.000 € γεγονός που σημαίνει ότι και τα αιτήματα του α΄ κύκλου άνω των 1200 τόνων γίνονται αποδεκτά.

Η συνολική ποσότητα που οδηγείται για απόσταξη κρίσης ανέρχεται περίπου σε 35.500 τόνους με προϋπολογισμό 20.700.000 € περίπου.