300 ελληνικές startups στον δρόμο της χρηματοδότησης

Greek Startup Universe

Συνέντευξη στον Αντώνη Ανδρονικάκη

Ευκαιρίες εκπαίδευσης, δικτύωσης, αλλά και επαφή με επενδυτές για την άντληση χρηματοδότησης προσφέρθηκαν σε 300 ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω μίας εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Greek Startup Universe (GSU). Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε από την 1η Μαρτίου έως και τις 25 Απριλίου, με επιστέγασμα μία απολογιστική διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου.

Το Greek Startup Universe υποστηρίχθηκε από αρκετούς φορείς, μεταξύ αυτών από το ΥΠΑΝ και το Elevate Greece, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Θάνος Παράσχος, Managing Director του Startup Greece και συνιδρυτής της πρωτοβουλίας του Greek Startup Universe (GSU), μαζί με τον επίσης συνιδρυτή Δημήτρη Δημοσιάρη, έδωσαν στην «ΥΧ» ενδιαφέροντα στοιχεία για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ποιο είναι το πρώτο σχόλιό σας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας;

Μέσα από το Greek Startup Universe φέραμε κοντά την παγκόσμια ελληνική κοινότητα νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και πολλά άλλα κομμάτια του ευρύτερου ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, όπως για παράδειγμα εδραιωμένες επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα, τα πανεπιστήμια, καθώς και κόμβους καινοτομίας.

Ελπίζουμε σύντομα να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδέοντας τα μεγάλα ευρωπαϊκά τεχνολογικά κέντρα με κάθε Ευρωπαίο πολίτη ιδρυτή νεοφυούς εταιρείας.

Ποια ήταν η συμμετοχή του τομέα της αγροδιατροφής;

Στο Greek Startup Universe συμμετείχαν 299 startups, αποτελούμενες συνολικά από 430 ιδρυτές. Το 2,68% αυτών ανήκει στη βιομηχανία της Αγροτεχνολογίας. Επίσης, ένα 5,35% ανήκει στη βιομηχανία των Τροφίμων και Ποτών. Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο πιο δημοφιλής κλάδος ήταν αυτός της Υγείας και της Βιοτεχνολογίας, με ποσοστό 10,37%.

Υπήρξαν ρεαλιστικές προοπτικές για χρηματοδότηση των συμμετεχόντων;

Οι 32 startups που συμπλήρωναν εβδομαδιαία αναφορές προόδου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, βρίσκονται σε συναντήσεις τον τελευταίο μήνα με δύο Έλληνες «αγγέλους επενδυτές» η κάθε μία. Ανάλογα με την αξιολόγηση των «αγγέλων επενδυτών», θα γίνουν και κάποιες επιπλέον συναντήσεις, που θα δώσουν τη δυνατότητα σε αυτούς να επενδύσουν πολύ μεγαλύτερα ποσά.

Συνήθως, για να γίνει κάποια επένδυση, το διάστημα που μεσολαβεί είναι κάποιοι μήνες, προκειμένου και οι δύο πλευρές να είναι σίγουρες ότι θέλουν να συνεργαστούν και να πορευτούν μαζί. Θα έλεγε κανείς ότι η σύναψη συνεργασίας μεταξύ ενός επενδυτή και ενός startupper είναι τόσο σημαντική όσο η σύναψη ενός γάμου, ίσως και σημαντικότερη! Πρέπει να εξεταστούν όλες οι παράμετροι, να υπάρχει εμπιστοσύνη και κυρίως πάθος και πίστη στην ιδέα. Θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για χειροπιαστά παραδείγματα σε μερικούς μήνες, ενδεχομένως και προς τέλος του χρόνου.