Πατάτα: 3.000 κιλά/στρέμμα οι συνολικές αποδόσεις

3.000 κιλά/στρέμμα οι συνολικές αποδόσεις

Το πρόβλημα με την πατάτα της Βοιωτίας είναι καθαρά οργανωτικό και έχει να κάνει με σύγχρονες συλλογικές δομές στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας. Αν λάβουμε υπόψη ότι το όνομα προέλευσης ταυτίστηκε με την περίπτωση του Ασωπού, θα συμπεράνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια των φορέων δόθηκε μια άλλη διάσταση, με θετικά αποτελέσματα. Οι συνολικές αποδόσεις ανέρχονται σε 2.500 έως 3.000 κιλά το στρέμμα. Μεγάλο ρόλο στην παραγωγή παίζει η ποιότητα του σπόρου, η κατάσταση των εδαφών αλλά και οι κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες για τα φετινά δεδομένα κινήθηκαν σε καλά επίπεδα.