ΣΕΚ: 6 μέτρα για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

Προτάσεις για τη «θωράκιση» και τη βιώσιμότητα του κτηνοτροφικού κλάδου

Τα μέτρα άμεσης προτεραιότητας και τις μακροπρόθεσμες πολιτικές που απαιτούνται για να στηριχτεί η ελληνική κτηνοτροφία, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της υπαίθρου, αναλύει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), Παναγιώτης Πεβερέτος.

Ο επικεφαλής του ΣΕΚ υποστηρίζει ότι η κτηνοτροφία μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και να συμβάλει στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας, όχι μόνο στον κλάδο της κτηνοτροφίας, αλλά και στον τομέα της παραγωγής ζωοτροφών, στη μεταποίηση, το εμπόριο, τις μεταφορές, την έρευνα κ.ά. Προσθέτει δε, ότι οι προοπτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι απόλυτα εφικτές, εφόσον η κυβέρνηση, οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς των κτηνοτρόφων συμπράξουν έχοντας ως οδηγό το πλέγμα προτάσεων του ΣΕΚ.

Τα μέτρα άμεσης προτεραιότητας για την κτηνοτροφία, σύμφωνα με τον κ. Πεβερέτο, επικεντρώνονται:

  1. Στη γενναία ρύθμιση των κτηνοτροφικών χρεών για την επιβίωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στη διασφάλιση με κάθε μέσο ώστε να μην περάσει κανένας στάβλος στα χέρια των funds και των τραπεζιτών,
  2. Στην αναγκαιότητα της εξασφάλισης ρευστότητας για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με χαμηλότοκα δάνεια, διαφορετικά είναι σχεδόν αδύνατη ακόμα και η πιο απλή οικονομική δραστηριότητα
  3. Στη μείωση των ιδιαίτερα υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων και ιδιαίτερα του ΦΠΑ στα ζώντα ζώα και στις χονδροειδείς ζωοτροφές από 24% στο 13%, με προοπτική να πάει στο 8%. Απαιτείται απαλλαγή από κάθε φόρο των παραγωγικών ακίνητων των κτηνοτρόφων (στάβλοι, αποθήκες, χωράφια), συμπεριλαμβανομένου και του ΕΝΦΙΑ και ιδιαίτερα του συμπληρωματικού φόρου.
  4. Στην οριστική επίλυση των θεμάτων που αφορούν τους βοσκοτόπους: σύμφωνα με τον ΣΕΚ στις βασικές παραμέτρους που συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας είναι ο τομέας των βοσκοτόπων. Για να υπάρξει μόνιμη και ολοκληρωμένη λύση, βασική προϋπόθεση αποτελεί η σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας και του κλάδου, το οποίο θα είχε επιλυθεί, εάν είχε υλοποιηθεί το Σχέδιο ∆ράσης που είχε υποβάλει ο ΣΕΚ στο ΥΠΑΑΤ. Πέραν βέβαια των επιλέξιμων βοσκοτόπων, που διασφαλίζουν τις επιδοτήσεις, θα πρέπει να δοθούν στους κτηνοτρόφους και επιπλέον βοσκότοποι με στόχο την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.
  5. Στην οριστική επίλυση του ζητήματος αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της χώρας, με απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης και άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων.
  6. Στο «χτύπημα» των ελληνοποιήσεων με την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων της αγοράς, την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης των κρεάτων στην ταμειακή μηχανή και της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

 

6 μέτρα για τη «θωράκιση» και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κτηνοτροφικού κλάδου
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), Παναγιώτης Πεβερέτος

Απαραίτητη μακροπρόθεσμη στρατηγική

Παράλληλα με τα μέτρα άμεσης προτεραιότητας, που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας, o πρόεδρος του ΣΕΚ επισημαίνει ότι θα πρέπει να «τρέξει» με συνέπεια το αναγκαίο στρατηγικό πλάνο με βασικούς άξονες:

 

1Τη μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής

Για να πετύχει η χώρα μας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου θα πρέπει να μειωθούν τα κόστη στους δύο βασικούς συντελεστές διαμόρφωσης, δηλαδή τις ζωοτροφές και την ενέργεια. Για να πετύχει η χώρα μας μεγαλύτερη επάρκεια σε ζωοτροφές και ιδιαίτερα σε πρωτεϊνούχες θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η νέα πρόταση του ΥπΑΑΤ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που θα ισχύσουν από το 2017, να ενεργοποιηθούν επενδυτικά σχέδια, στα πρότυπα των «μικρών Σχεδίων Βελτίωσης», προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ για κτηνοτρόφους που παράγουν οι ίδιοι ζωοτροφές καθώς και άλλα διαθέσιμα μέτρα. Για τη μείωση του κόστους ενέργειας θα πρέπει να αξιοποιηθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η παραγωγή ενέργειας με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες των στάβλων ή με μικρές ανεμογεννήτριες με σκοπό την αυτοκατανάλωση.

2Εθνικό σχέδιο γενετικής βελτίωσης και αξιοποίηση των φυλών των αγροτικών ζώων, ως βασικό εργαλείο αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης

Οι φυλές των αγροτικών ζώων έχουν στρατηγική σημασία για την πρωτογενή παραγωγή της χώρας, ενώ το ΥΠΑΑΤ παρουσιάζει αδυναμία να προχωρήσει στη θέσπιση και εφαρμογή νέου σύγχρονου πλαισίου για τη γενετική βελτίωση και τα υφιστάμενα προγράμματα εφαρμόζονται σήμερα αποσπασματικά. Ο ΣΕΚ έχει καταθέσει τις προτάσεις του για τη στήριξη της Γενετικής Βελτίωσης, την αξιοποίηση των ζωικών γενετικών πόρων της χώρας και την ενίσχυση των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης, έτσι ώστε να διατηρηθούν και να βελτιωθούν οι ελληνικές φυλές αγροτικών ζώων που έχουν απομείνει και κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Έτσι, η χώρα θα οδηγηθεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε κρέας και γάλα, θα μειωθεί το κόστος παραγωγής και θα ενισχυθεί ο εξαγωγικός προσανατολισμός των προϊόντων.

3Επιστημονική στήριξη και εκπαίδευση των κτηνοτρόφων

Απαιτείται στελέχωση των υπηρεσιών με το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό και τα τεχνικά μέσα, με την αξιοποίηση και των ιδιωτών στοχευμένα, καθώς και επιμόρφωση των κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα των νέων στο επάγγελμα.

4Ενίσχυση της εισόδου νέων στην κτηνοτροφία

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η χορήγηση ισχυρών κινήτρων σε νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη ζωική παραγωγή και η απλούστευση διαδικασιών ένταξής τους σε προγράμματα.

Ανάπτυξη της έρευνας για το «χτύπημα» των ζωονόσων και σύνδεση με τις πραγματικές ανάγκες των κτηνοτρόφων.

5Ενίσχυση επενδύσεων

Αποτελεί αναγκαιότητα η ενίσχυση των σύγχρονων κτιριακών κατασκευών και υποδομών με απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης των κτηνοτρόφων σε επενδυτικά προγράμματα (ΠΑΑ 2015-2020, επενδυτικός νόμος κ.α.).

6Πιστοποίηση και προώθηση καινοτόμων ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων

Με τον τρόπο αυτό, εκμεταλλευόμενοι και τα επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.ά), τα κτηνοτροφικά προϊόντα θα αποκτήσουν προστιθέμενη αξία. Επίσης, στον τομέα των εξαγωγών ήδη έχουμε σημειώσει θετικά αποτελέσματα (π.χ. φέτα, γιαούρτι), αλλά μπορούμε να ενισχύσουμε και διευρύνουμε την εξαγωγική μας παρουσία.

7Διασφάλιση ενισχύσεων

Ενόψει της συζήτησης που έχει ξεκινήσει για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2020, είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι οι ενισχύσεις θα δοθούν σε αυτούς που πραγματικά παράγουν.

8Στρατηγικός ρόλος Συνεταιρισμών και Οργανώσεων Παραγωγών

Οι Οργανώσεις Παραγωγών και ιδίως οι Συνεταιρισμοί θα πρέπει να έχουν στρατηγικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του κλάδου, ώστε να εξασφαλιστούν οικονομίες κλίμακας με στόχο τις ανταγωνιστικές τιμές, τη μείωση του κόστους παραγωγής κ.α.