60 εκατ. ευρώ σε νεοφυείς επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Στο πλαίσιο των συλλογικών προσπαθειών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ανακοίνωσε την έναρξη της πρωτοβουλίας «EIT Crisis Response Initiative».

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ αποφάσισε να διαθέσει 60 εκατομμύρια ευρώ πρόσθετης χρηματοδότησης σε ανθρώπους που καινοτομούν και που παρέχουν λύσεις υψηλής επίπτωσης που αντιμετωπίζουν αυτή την άνευ προηγουμένου κοινωνική και οικονομική πρόκληση.

Η χρηματοδότηση θα επιτρέψει την έναρξη νέων έργων καινοτομίας για την αντιμετώπιση της κρίσης στο πλαίσιο των «προγραμμάτων πανδημικής αντίδρασης» και θα υποστηρίξει εξαιρετικά καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ.

Η νέα πρωτοβουλία του ΕΙΤ αποτελείται από δύο βασικούς άξονες δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν από τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας του ΕΙΤ σε όλη την Ευρώπη:

✱ Μέσο υποστήριξης των επιχειρήσεων: Ο πρώτος άξονα αφορά τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την κρίση του κορωνοϊού, με την εξάντληση των επενδύσεων και την εμφάνιση σημαντικών ζητημάτων ταμειακών ροών. Η πρόσθετη υποστήριξη του EIT (χρηματοδότηση, τεχνική βοήθεια και δίκτυο) θα βοηθήσει τις καινοτόμες αυτές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την κρίση και να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους.

✱ Έργα πανδημικής αντίδρασης: Ο δεύτερος άξονας αφορά τη χρηματοδότηση νέων λύσεων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης και την πρόληψη της επανεμφάνισής της.

Η χρηματοδότηση των 60 εκατομμυρίων ευρώ θα ενισχύσει τις καινοτομίες στον τομέα της υγείας, της κλιματικής αλλαγής, της ψηφιοποίησης, των τροφίμων, της αειφόρου ενέργειας, της αστικής κινητικότητας, της κατασκευής και των πρώτων υλών.

Στο πλαίσιο του EIT, οι οκτώ κοινότητες γνώσης και καινοτομίας που διαθέτει ανταποκρίθηκαν αποφασιστικά στην κρίση και θα ξεκινήσουν πρόσθετες πανευρωπαϊκές εκκλήσεις για αυτές τις δραστηριότητες τις επόμενες εβδομάδες.