Έχω 67 στρέμματα με ελιές, μέχρι πόσους ίππους τρακτέρ μπορώ να πάρω;

Έχω 67 στρέμματα με ελιές, μέχρι πόσους ίππους τρακτέρ μπορώ να πάρω;

Γιάννης, Αργολίδα

Η επιλογή γεωργικού ελκυστήρα καθορίζεται από συγκεκριμένο αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη τη συνολική έκταση της καλλιέργειας του δικαιούχου, καθώς και την περιφέρεια στην οποία βρίσκονται τα αγροτεμάχια.

Σε διαφορετική περίπτωση, χρησιμοποιείται ένας, κατά παρέκκλιση, πίνακας ο οποίος, εφόσον διατηρηθούν τα συγκεκριμένα στρέμματα ελιάς στη μελλοντική κατάσταση (δηλαδή, μέχρι την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου), δίνει τη δυνατότητα αγοράς γεωργικού ελκυστήρα έως και 90 ίππων.