6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές και Γηγενείς Ποικιλίες Φυτικών Ειδών

Η 6η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές και Γηγενείς Ποικιλίες θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εντός της Πανεπιστημιούπολης την 31η Μαΐου – 1η Ιουνίου 2022.

Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται ομιλίες και συζητήσεις από εξαιρετικούς και ιδιαίτερα σημαντικούς προσκεκλημένους ομιλητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στα αντικείμενα μελέτης, διάσωσης και διαχείρισης φυτογενετικών πόρων.

Στη συνάντηση θα αναδειχθούν θέματα όπως η διατήρηση των τοπικών και γηγενών ποικιλιών στον αγρό, η μελέτη των φυτικών γενετικών πόρων, ο ρόλος τους στην κλιματική αλλαγή και η σημασία τους για την επισιτιστική ασφάλεια, η ιστορία τους, καθώς και θέματα που αφορούν την οικονομική αξία των ποικιλιών στην πρωτογενή παραγωγή και τον αγροδιατροφικό τομέα.

Επιπλέον, τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, στην οποία θα συμμετέχουν ομιλητές από το εξωτερικό, θα παρουσιαστούν παραδείγματα διατήρησης και αξιοποίησης των φυτικών γενετικών πόρων στην Ευρώπη, ζητήματα νομοθεσίας, αλλά και πολιτικές έρευνας και καινοτομίας εντός της ΕΕ, θέματα γύρω από την ιστορία και την αρχαιολογία των ποικιλιών, ενώ θα αναλυθεί ο ρόλος των Τραπεζών Γενετικού Υλικού στη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας των γηγενών και τοπικών ποικιλιών.

Στο τέλος κάθε ημέρας, θα διοργανωθεί συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που θα δώσει την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να αλληλοεπιδράσουν εκπρόσωποι καλλιεργητών, επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα, ερευνητές, εκπρόσωποι κρατικών φορέων και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Κατά την πρώτη ημέρα, οι εργασίες συνάντησης θα διεξαχθούν στην ελληνική γλώσσα, ενώ κατά τη δεύτερη ημέρα θα διεξαχθούν στην αγγλική με μετάφραση στα ελληνικά. Η εκδήλωση θα είναι υβριδική και θα γίνει τόσο διά ζώσης όσο και με ταυτόχρονη μετάδοση στο διαδίκτυο, ενώ θα χορηγείται και βεβαίωση παρακολούθησης. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και ανοιχτή στο κοινό, τηρουμένων των απαραίτητων μέτρων για την επιδημία του κορωνοϊού.

Την εκδήλωση, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των υπουργείων Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) ΥΜΑΘ και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΥΠΑΑΤ, διοργανώνουν η Κοσμητεία Γεωπονίας, Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Γεωπονίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού, την Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας, το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΕΔΑΕ και το Plant Cult.