Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής: Οι τιμές ζωοτροφών αυξάνονται, οι τιμές παραγωγού μειώνονται

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής: Οι τιμές των ζωοτροφών αυξάνονται ενώ οι τιμές παραγωγού μειώνονται

Ενδιαφέρον για τους ανθρώπους του κλάδου παρουσιάζει το «6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής παραγωγής», που διοργανώνει στα πλαίσια της 10ης Zootechnia (στο συνεδριακό κέντρο Γερμανός) το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τα ΤΕΙ Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δρ Αριστοτέλης Γ. Λυμπερόπουλος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες σημειώνοντας ότι σκοπός του συνεδρίου αυτού ήταν και είναι να προβάλλεται το έργο των Κατευθύνσεων Ζωικής Παραγωγής των 4 Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ.

Στο 6o συνέδριο αναπτύσσονται 4 εισηγήσεις σε θέματα ειδικού κτηνοτροφικού ενδιαφέροντος από διακεκριμένους επιστήμονες, που κλήθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή. Πέραν αυτών θα ανακοινωθούν 22 εργασίες με προφορική παρουσίαση και 15 εργασίες με μορφή Αναρτημένων ανακοινώσεων (Poster). Σε πολλές εργασίες, υπάρχει συνεργασία Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Τμημάτων του ΤΕΙ και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ.

«Τα τελευταία χρόνια η αυτάρκεια της χώρας μας σε κρέας μειώθηκε δραματικά. Στα κοτόπουλα, από 100%, που ήταν το 1980, μειώθηκε σήμερα περίπου στο 75%, το μοσχαρίσιο κρέας από 52% μειώθηκε στο 20%. Ο αριθμός των χοιρομητέρων που εκτρέφονται σήμερα δεν υπερβαίνει τις 65.000 σε σύγκριση με τις 95-100.000 χοιρομητέρες που εκτρέφονταν τη δεκαετία του 1980. Το δε ποσοστό αυτάρκειας σε χοιρινό κρέας δεν υπερβαίνει σήμερα το 30-35%. Ο δε βαθμός αυτάρκειας της χώρας σε αυγά φθάνει το 95%

Η αυτάρκεια στο αγελαδινό γάλα σήμερα ανέρχεται στο 40%, ενώ η αυτάρκεια στο πρόβειο φθάνει το 94% και στο γίδινο το 100%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε αριθμό εκτρεφόμενων γιδιών και τέταρτη σε αριθμό εκτρεφόμενων προβάτων.

Η κατάσταση είναι δραματική και όλα αποβαίνουν σε βάρος των κτηνοτρόφων. Οι τιμές των ζωοτροφών αυξάνονται συνεχώς, ενώ αντίθετα οι τιμές των προϊόντων μειώνονται», ανέφερε ο Δρ Αριστοτέλης Γ. Λυμπερόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Η ζωική παραγωγή μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον κύριο μοχλό της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Με την ανάπτυξη αυτή μπορούν να μειωθούν τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών. Η Ελλάδα μπορεί να ξαναγίνει χώρα με αυτάρκεια στον πρωτογενή τομέα, με την παραγωγή εγχώριων ζωοτροφών και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί δημιουργική η περιφέρεια, να μειωθεί το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών και να αυξηθεί η παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων.

Αντί να επιδοτείται η αγρανάπαυση της γης, νομίζουμε ότι είναι προτιμότερο να επιδοτηθεί η καλλιέργεια ψυχανθών και άλλων σχετικών καλλιεργειών για παραγωγή χονδροειδών και συμπυκνωμένων ζωοτροφών και η εκτροφή ζώων, με πολλαπλά οφέλη για το χωράφι, τον αγρότη, την κτηνοτροφία και εντέλει την Εθνική Οικονομία».

Τόνισε επίσης πως τα Τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων των ΤΕΙ, μαζί με τα Τμήματα Ζωικής Παραγωγής των Πανεπιστημίων, εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους σε θέματα τεχνολογίας της κτηνοτροφικής παραγωγής με σκοπό τη δημιουργία επιστημόνων-στελεχών για την ανάπτυξη της κτηνοτροφικής παραγωγής, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό Τομέα. Παλιότερα, είχε δοθεί η δυνατότητα σε πτυχιούχους γεωτεχνικών πανεπιστημιακών σχολών να ιδρύσουν κτηνοτροφικές επιχειρήσεις με δάνεια με ευνοϊκούς όρους, από την Αγροτική Τράπεζα. Οι νέοι αυτοί γεωτεχνικοί εξελίχθηκαν σε πετυχημένους επιχειρηματίες στον κτηνοτροφικό τομέα και προσφέρουν, ακόμα και σήμερα, στην εθνική οικονομία.

Σήμερα, η Πολιτεία θα πρέπει να ενσκήψει στον κτηνοτροφικό τομέα και να δώσει τα απαραίτητα εκείνα κίνητρα στους νέου ανθρώπους με σκοπό την ανάπτυξη, τη μείωση, αν όχι το μηδενισμό, των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο πληρωμών, με την ελαχιστοποίηση των εισαγωγών σε κτηνοτροφικά προϊόντα».

Κλείνοντας ανέφερε πως η εταιρία MILKPLAN FARMING TECHNOLOGIES, που διαθέτει τα προϊόντα της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (αρμεκτικά συστήματα, παγολεκάνες, εξοπλισμός τυροκομείων, κλπ), μεταξύ άλλων, επιθυμεί να θεσπίσει από τη φετινή χρονιά χρηματικό έπαθλο (υποτροφία) αξίας 500 ευρώ για την καλύτερη πτυχιακή εργασία με αντικείμενο το μηχανικό άρμεγμα ή την τυροκόμηση, και αυτό ως ένδειξη απότισης αιωνίου φόρου τιμής στον αείμνηστο Τριαντάφυλλο Ημερίδη. Με τον τρόπο αυτό επιθυμεί να υποστηρίξει νέους και νέες που πραγματοποιούν πτυχιακές εργασίες στην Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, αλλά και παράλληλα να αναγνωρίσει και να ενθαρρύνει την αριστεία».