9 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της ΠΚΜ στην αντιπλημμυρική θωράκιση του χειμάρρου Ανθεμούντα

Εννέα εκατομμύρια ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ για μια από τις μεγαλύτερες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 του έργου της διευθέτησης του χειμάρρου Ανθεμούντα, που αποτελούσε επί δεκαετίες πάγιο αίτημα των κατοίκων και των δημοτικών αρχών της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει συνολικά για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και στις επτά περιφερειακές ενότητες 43,6 εκ. ευρώ. Ένα από τα σημαντικότερα έργα είναι η αντιπλημμυρική παρέμβαση στο χείμαρρο του Ανθεμούντα, που είναι από τα πιο ‘ευάλωτα’ σημεία στις πλημμύρες στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Η παρέμβασή μας, προϋπολογισμού 9.060.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δεν περιορίζεται μόνο στο χείμαρρο του Ανθεμούντα, αλλά περιλαμβάνει διευθετήσεις και σε άλλους έξι χείμαρρους που εκβάλουν στον Ανθεμούντα, συνιστώντας έτσι μια από τις μεγαλύτερες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, με αντίκτυπο σε όλη την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, αλλά ακόμη και στο Θερμαϊκό κόλπο, όπου καταλήγει ο συγκεκριμένος χείμαρρος. Πρόκειται για ένα σπουδαίο έργο όχι μόνο αντιπλημμυρικής, αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας, που εντάσσεται σε ένα σχέδιο συνολικής παρέμβασης σε μια ‘ευαίσθητη’ περιοχή, η οποία δέχεται μεγάλες πιέσεις (ρύπανση, βιομηχανία, αυθαιρεσίες, φαινόμενα διάβρωσης, γεωργία, κτηνοτροφία, κατοικία κ.ά.). Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα αποχετευτικά έργα των οικισμών της λεκάνης του Ανθεμούντα, με συνολικά κονδύλια 4 εκ. ευρώ. Έτσι, η συνολική παρέμβασή μας ξεπερνά τα 13 εκ. ευρώ στη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι υπερτοπική και επηρεάζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής χιλιάδων συμπολιτών μας», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η αντιπλημμυρική παρέμβαση αφορά στη διευθέτηση του χειμάρρου Ανθεμούντα σε μήκος 2,69 χιλιομέτρων και στη διευθέτηση όλων των τμημάτων των χειμάρρων (έξι συνολικά) που εκβάλουν στον Ανθεμούντα, σε ένα μήκος 100 μέτρων από την κοίτη του κεντρικού χειμάρρου.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα γίνει καθαρισμός του Ανθεμούντα από φερτά απορρίμματα και αυτοφυή βλάστηση, εκσκαφές διαπλάτυνσης και εκβάθυνσης του ρέματος, επιχώματα, επενδύσεις πρανών και πυθμένα. Η παρέμβαση θα αρχίσει από τη θέση «Αράπη Μύλος» στα Βασιλικά και θα ολοκληρωθεί στη θέση που συναντά την κοινοτική οδό, η οποία συνδέει την επαρχιακή οδό Ν. Ρυσίου – Σουρωτής – Βασιλικών με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου.