-Διαφήμιση-

Αέρας ανάπτυξης θα φυσήξει στα ευρωπαϊκά νησιά καθώς στις 28 Μαρτίου στις Βρυξέλλες εκπρόσωποι νησιωτικών και περιφερειακών αρχών από την Ευρώπη θα υπογράψουν τη Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών, ένα κείμενο που σκοπό έχει να κινητοποιήσει υπέρ της παροχής πολιτικής και οικονομικής υποστήριξης προς τα νησιά ώστε αυτά να μεταβούν σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που να προωθεί την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν και η Ελλάδα και η Κύπρος και η πρωτοβουλία συνδέεται με την παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρθηκαν στα νησιά για έναν βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό και σειρά δράσεων για τη μετάβαση σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο χαμηλού άνθρακα.

Το κείμενο θα υπογράψουν 117 μέλη και μεταξύ άλλων θα κινητοποιεί τα ευρωπαϊκά κράτη να φθάσουν και να ξεπεράσουν τους στόχους για το κλίμα που έχουν τεθεί για το 2020.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δημιουργία συμπράξεων μεταξύ των κρατών για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προώθηση των επενδύσεων και τη δημιουργία υποδομών που θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Έξυπνα έργα

Στην πρωτοβουλία εντάσσονται διάφορα projects όπως είναι το E-ferry, το οποίο υποστηρίζεται από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία H2020 και αφορά στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενός φέρρυ το οποίο είναι αποκλειστικά ηλεκτροκίνητο και δεν εκπέμπει ρύπους. Το συγκεκριμένο πλοίο θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει επιβάτες, αυτοκίνητα και φορτηγά και θα μπορεί να διανύσει αρκετά μεγάλες αποστάσεις.

Ένα άλλο project, είναι το store, το οποίο επιτρέπει στην με τη χρήση υπηρεσιών ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης ενέργειας. Στο ίδιο μήκος κύματος, το project WisGrid αφορά στα έξυπνα δίκτυα και τη διανομή ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί επάρκεια και εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Σημειώνεται ότι το θέμα της ενέργειας αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τη νησιωτική Ελλάδα όπου το κόστος παραμένει υψηλό και τα εν λόγω προγράμματα επιδιώκουν να αναδείξουν εναλλακτικές επιλογές οικονομικότερης ενεργειακής κάλυψης της νησιωτικής χώρας.

Το πρόγραμμα ΤΗΛΟΣ (TILOS)

Το πρόγραμμα TILOS έχει ενταχθεί στο Horizon 2020, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την καινοτομία, λαμβάνοντας κατά τη φάση της αξιολόγησης την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 80 ανταγωνιστικά έργα.

Αφορά στην εγκατάσταση υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας από μικρής κλίμακας ΑΠΕ (ένα μεσαίου μεγέθους φωτοβολταϊκό πάρκο και μια μικρή ανεμογεννήτρια) σε συνδυασμό με συσσωρευτές (μπαταρίες) που θα εξομαλύνουν τις διαφορές ανάμεσα στη μεταβλητή παραγωγή από τις ΑΠΕ και την πραγματική ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια των κατοίκων. Με αυτό τον τρόπο το νησί θα καταστεί ενεργειακά αυτόνομο ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα έξυπνο, αυτόνομο νησιωτικό δίκτυο το οποίο θα εξυπηρετεί την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.