Αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αυστρία

Αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αυστρία
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Η Αυστρία αποτελεί μια χώρα της ΕΕ με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλην όμως η οικονομία της παρουσίασε τα τελευταία τέσσερα έτη στασιμότητα.

Η αυστριακή οικονομία είναι στενά συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες οικονομίες της ΕΕ και ιδιαιτέρως με την οικονομία της Γερμανίας, αφού οι εξαγωγές της προς την Γερμανία αντιπροσωπεύουν το 45% του συνόλου.

Σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στη Βιέννη, για το 2015, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αυστρία αυξήθηκαν κατά 3,2%, σε σχέση με το 2014, ανερχόμενες σε 181,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι ελληνικές εισαγωγές από την Αυστρία παρουσίασαν μείωση κατά 5,5% και ανήλθαν σε 400,8 εκατ. ευρώ.

Βασικά εξαγόμενα προϊόντα μας ήταν τα φαρμακευτικά, τα τυριά και το πηγμένο γάλα για τυριά, τα σύρματα – καλώδια, το βουτυρόγαλο, το γιαούρτι κ.λπ.

Σημαντικότερα εισαγόμενα από την Αυστρία προϊόντα ήταν οι ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία, τυριά, πηγμένο γάλα για τυρί, νερά, φάρμακα κ.λπ.

«ΥΧ»

-Διαφήμιση-