AG Cluster: Καινοτομία στην καταγραφή και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε καλλιέργειες στην Ημαθία

Τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα από την εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος για τον υπολογισμό, αλλά και τη μείωση, του ανθρακικού αποτυπώματος στην αγροτική παραγωγή με την παράλληλη εφαρμογή του συστήματος ευφυούς γεωργίας Gaiasense παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση στη Βέροια από τον Συνεργατικό Σχηματισμό Αγροδιατροφής στην Κεντρική Μακεδονία AG CLUSTER. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του έργου με τίτλο «Η διαμόρφωση πιστοποίησης μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα», σε καλλιέργειες ακτινιδιάς και ροδακινιάς στο νομό Ημαθίας. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΑΛΑΝΗ

Όπως εξήγησε ο γεωπόνος MSc, Δημήτρης Γαλάνης, από το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του Α.Π.Θ., για πρώτη φορά έγινε καταγραφή του αποτυπώματος άνθρακα στη συγκεκριμένη περιοχή και στις δύο αυτές καλλιέργειες και μέσω της εφαρμογής της ευφυούς γεωργίας επιτεύχθηκε η μείωσή του.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΣΕΣΜΕΛΗ

Από την πλευρά του ο  Γεωπόνος Msc, PhD, Διευθυντής Τεχνολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της NEUROPUBLIC A.E. Δημήτρης Τσεσμελής, αναφέρθηκε στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι παραγωγοί από την εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων  που είναι, μεταξύ άλλων, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η τεκμηρίωση των ορθών πρακτικών (ψηφιοποίηση, καινοτομία, συστήματα ποιότητας, κ.α αλλά και για το διττό ρόλο του Gaiasense, που μετρά πλέον πάνω από επτά χρόνια εμπειρίας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΚΩΤΣΗ

Ο επόμενος ομιλητής, δασολόγος Msc, Ειδικός Αποτυπώματος Άνθρακα της NEUROPUBLIC A.E., Ιπποκράτης Γκώτσης,  μίλησε για τις μειωμένες εκπομπές άνθρακα και το πρότυπο ποιότητας και τόνισε πως στόχος είναι το Ag Cluster να γίνει ένας φορέας, ένας σχηματισμός ο οποίος θα γίνει πρωτοπόρος στον τομέα αυτό, με δεδομένο και το γεγονός ότι κατάφερε για πρώτη φορά να καταγράψει και να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Για το ρόλο των Αγροτικών Συνεταιρισμών και το πως ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των καιρών μίλησε ο  Χρήστος Γιαννακάκης. Όπως είπε, οι Συνεταιρισμοί δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις για τη γεωργία άνθρακα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ

Βεβαιότητα όλων των ομιλητών όπως και του Διαχειριστή του AG Cluster Παναγιώτη Κακαφίκα ότι το έργο αυτό και τα πετυχημένα συμπεράσματα του ότι μπορεί να μετουσιωθεί από πιλοτικό σε επιχειρησιακό σχέδιο και να επεκταθεί σε όλη την περιοχή της Ημαθίας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΛΤΙΔΗ

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος του AG Cluster, Κωνσταντίνος Κιλτίδης, ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, η εκπρόσωπος της ΑΝτιπεριφέρειας Ημαθίας και πλήθος παραγωγών και γεωπόνων.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος του AG Cluster, Κωνσταντίνος Κιλτίδης, ο οποίος, μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι περιφερειακές διοικήσεις θα πρέπει να υποστηρίξουν το ερευνητικό εγχείρημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης που μπορεί να δώσει λύσεις σε όλες τις αγροτικές καλλιέργειες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗ

Ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης στον χαιρετισμό του, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι αγρότες θα συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητα του θέματος όταν θα είναι απαιτούμενο για την πώληση των προϊόντων τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η ειδική σύμβουλος και εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, επισήμανε ότι η Αντιπεριφέρεια βρίσκεται δίπλα σε όποια απόφαση λάβουν οι αγρότες η Αγροδιατροφική Σύμπραξη και τα νέα clusters τεχνολογίας, ώστε να προωθηθεί το αγροτικό προϊόν της Ημαθίας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα από την καταγραφή και μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα, εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί στα κτήματα των οποίων έγινε η πιλοτική εφαρμογή των συστημάτων.

Παρακολουθήστε παρακάτω ολόκληρη την Ημερίδα του AG Cluster