Άγγελος Τόλκας: «Οι νέοι αγρότες χρειάζονται τις νέες τεχνολογίες δίπλα τους, σε όλα τα βήματά τους»

Υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, υποψήφιος βουλευτής Σύριζα

Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα της «μαύρης» διακίνησης, δηλαδή της διακίνησης χωρίς παραστατικά στα αγροτικά προϊόντα;

Βασικός στόχος είναι να προστατευτούν οι καταναλωτές, οι παραγωγοί και να πάψουν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας των μεσαζόντων. Να διασφαλιστεί ένα καλύτερο εισόδημα στους αγρότες μέσα από την παραγωγική διαδικασία, να προστατευτεί δηλαδή ουσιαστικά ο καθημερινός μόχθος των αγροτών από τις πρακτικές ασυδοσίας του παρελθόντος.

Από την κυβέρνηση έγιναν συστηματικές προσπάθειες για περισσότερους και αποτελεσματικούς, ουσιαστικούς ελέγχους, σε όλες τις βαθμίδες της παραγωγικής αλυσίδας, εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας και παράλληλα ενισχύθηκαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με εξοπλισμό. Επίσης, σημαντικές πρωτοβουλίες ήταν η υποχρεωτική πληρωμή εντός 60 ημερών για τα νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα. Κατά την άποψή μου, το επόμενο σημαντικό βήμα παρέμβασης πρέπει να γίνει στο επίπεδο ορθολογικής οργάνωσης των αγροτικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και του κύκλου της αγροτικής οικονομίας.

Ο συνεργατισμός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των αγροτών. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει ώστε να εδραιωθεί και στην Ελλάδα;

Η λειτουργία υγιών και αυτοδύναμων συνεταιρισμών είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στη χώρα μας, ωστόσο ανακυκλώνονται παθογένειες που συντέλεσαν στο παρελθόν στην απαξίωση του συνεταιριστικού κινήματος. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας θα πρέπει να χτιστεί σε υγιείς συνεταιρισμούς και οργανώσεις παραγωγών μεγάλης κλίμακας, με προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν εμπορικά, αλλά και παραγωγικά, όλη τη διάρκεια του χρόνου και μπορούν να κερδίσουν τις δύσκολες αγορές. Τα μικρά σχήματα δεν μπορούν να σταθούν στον μεγάλο ανταγωνισμό.

Ήδη έχουν δοθεί κίνητρα για συλλογικές μορφές οργάνωσης, εξυγιάνθηκε το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, καταργήθηκε το τέλος επιτηδεύματος για αγροτικούς συνεταιρισμούς και συνεταιρισμένους αγρότες, το περασμένο έτος εκπονήθηκαν περί τα 150 Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών και των Δενδρωδών Καλλιεργειών, στηρίζοντας τα συλλογικά σχήματα με πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ.

Η παραγωγή υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικών προϊόντων μέσα από ένα δυναμικό μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας, θα μπορέσουν να σταθούν επάξια στο σημερινό περιβάλλον της ανταγωνιστικής παγκόσμιας οικονομίας.

Οι ρυθμίσεις για τους εργάτες γης

Ως υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής λάβατε πρωτοβουλίες για την εργασία αιτούντων και δικαιούχων άσυλο σε αγροτικές εργασίες στην Ημαθία.

Όχι μόνο στην Ημαθία, αλλά οπουδήποτε, όταν οι πρόσφυγες διαθέτουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, μπορούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε εργασία. Αυτό ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να καλυφθεί η έλλειψη εργατικών χεριών στην Ημαθία, σε δουλειές όπου υπάρχει πρόβλημα και δεν καλύπτεται από το δεδομένο εργατικό δυναμικό. Εργασίες, δηλαδή, που διαχρονικά γίνονταν και γίνονται από αλλοδαπούς τρίτων χωρών.

Αυτή η ανάγκη, αλλά και η σημασία να στηριχθεί η κοινωνική ένταξη των προσφύγων που ζουν στις δομές ανά τη χώρα μας, οδήγησε στο να διευκολύνουμε την εργασία των προσφύγων στην αγροτική παραγωγή, με καθαρό, νόμιμο τρόπο, τόσο για τους πρόσφυγες όσο και τους αγρότες. Στη Βέροια και στην Αλεξάνδρεια, μάλιστα, επισκεφτήκαμε τις δομές προσφύγων με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και συζητήσαμε το πλαίσιο εργασίας τόσο με τους πρόσφυγες όσο και με τους αγρότες, αλλά και με τους συνεταιρισμούς και το ενδιαφέρον είναι σημαντικό.


Υπάρχει σχέδιο του κόμματός σας για τη διασύνδεση καινοτομίας & έρευνας με την αγροτική παραγωγή;

Η χώρα μας έχει αναλάβει στρατηγικό ρόλο στον τομέα της ψηφιακής γεωργίας και αυτό έγινε επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης. Αναφέρομαι στο σημαντικό έργο της Ψηφιακής Γεωργίας που εκπονήθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόκειται για την ανάπτυξη μιας δημόσιας υποδομής, όπου στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων του αγροτικού πληθυσμού και η αξιοποίηση ελληνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, έτσι ώστε να εισχωρήσουν οι τεχνολογίες στην υπηρεσία των ανθρώπων της ελληνικής υπαίθρου.

Εξάλλου, στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για την αξιοποίηση συνεργασιών στον αγροδιατροφικό τομέα, δίνεται η ευκαιρία για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών – καινοτομιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Τα παραπάνω εργαλεία είναι η μοναδική ευκαιρία ανατροπής της ύφεσης.

Σκεφτείτε ότι στην περιφέρειά μου, στην Ημαθία, όπου ξεχώρισε και αναπτύχθηκε η δενδροκαλλιέργεια και τα ποιοτικά προϊόντα, έχουμε μείνει πολύ πίσω σε θέματα διασύνδεσης τεχνολογίας και αγροδιατροφής. Αυτό το κενό μάς οδηγεί προς τα πίσω και δεν επιτρέπει το άλμα προς το μέλλον.

Η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας στη νέα εποχή περνάει, λοιπόν, μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της καινοτομίας, της κατάρτισης και της αξιοποίησης της ψηφιοποίησης.

Θέλουμε η ελληνική αγροτική παραγωγή να οδηγεί στην διατροφική επάρκεια και να είναι ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές με προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι το μέλλον.

Πώς θα προσελκύσουμε περισσότερους νέους στον πρωτογενή τομέα, οι οποίοι δεν θα πάρουν απλά το πριμ πρώτης εγκατάστασης, αλλά θα δημιουργήσουν σύγχρονες εκμεταλλεύσεις;

Οι νέοι αγρότες χρειάζονται τις νέες τεχνολογίες, την υποστήριξη της πολιτείας και τη δίκαιη λειτουργία της αγοράς, δίπλα τους, σε όλα τα βήματά τους. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που είναι ο στόχος μας, επιβάλει να γίνει αυτός ο σχεδιασμός σε ολόκληρη την ύπαιθρο, με στόχο τόσο την αύξηση του εισοδήματος των αγροτών, όσο και της βελτίωσης της ζωής τους.

Αρχικά, να σημειώσουμε ότι μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στηρίξαμε περί τους 16.000 νέους αγρότες, έως 40 ετών, εντάσσοντας τους όλους, δηλαδή και τους επιλαχόντες, στο πρόγραμμα νέων αγροτών, το οποίο ανήλθε σε περίπου 300 εκατ. ευρώ. Μέσα από τα σχέδια βελτίωσης, τις επενδύσεις δηλαδή στον αγροτικό τομέα, δίνονται επιπλέον κίνητρα στους νέους παραγωγούς.

Μην ξεχνάμε πως ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε πρόσφατα τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Επιμόρφωσης Νέων Αγροτών στο Βελβεντό, μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, που δρομολογείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τη διαπραγματευτική θέση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο με την οργάνωση των παραγωγών, όσο και με την καλύτερη σύνδεση και πρόσβαση των προϊόντων που παράγουν στην κατανάλωση, στον τουρισμό, στο αγροτουριστικό κοινό κ.λπ.