Αγωνιούν για τις πληρωμές τους οι δικαιούχοι της ολοκληρωμένης καπνού του 2012

Αγωνιούν για τις πληρωμές τους οι δικαιούχοι της ολοκληρωμένης καπνού του 2012

Καθημερινά ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό (από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ) της πληρωμής δικαιούχων του μέτρου 214, δράση 2.3 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» (με αριθμό πρόσκλησης 4539/02.04.2012), δέχεται το ypaithros.gr.

Μέχρι στιγμής αν και ο ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει φαίνεται έτοιμος να δεχθεί τις καταστάσεις των ΔΑΟΚ για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα σε νιτρορύπανση και βιολογική γεωργία, δεν έχει γίνει γνωστό τίποτα για την ολοκληρωμένη του καπνού.