Άγραφα: Πράσινο φως για τον αναπτυξιακό φορέα

Με την επίσημη σφραγίδα της ελληνικής πολιτείας και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης οριστικοποιήθηκε η σύσταση και η συγκρότηση Επιτροπής Καθοδήγησης και Ομάδας Συντονισμού, για το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Αγράφων, προϋπολογισμού 90 εκατ. ευρώ. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η αναβάθμιση των ορεινών δήμων Αγράφων, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας.

Η απόφαση αποτελεί μία δέσμευση της κυβέρνησης μετά τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις των εν λόγω όμορων δήμων στην περιοχή αυτή, λόγω του γεωγραφικού τους ανάγλυφου. Και οι τρεις δήμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του κοινωνικού ιστού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο οδικό δίκτυο, το οποίο έχουν μεγάλη ανάγκη οι δήμοι, ώστε στη συνέχεια να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική, αλλά και δημιουργία δομών κοινωνικής στήριξης. Επίσης, ένας από τους βασικούς στόχους είναι η ανατροπή της δημογραφικής γήρανσης, που με την αύξουσα πορεία της δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή.

Όπως μας ενημερώνει ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, «η υπογραφή του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος των Αγράφων σηματοδοτεί την τελεσφόρηση της συνεργασίας ανάμεσα στους τρεις δήμους και τη θεμελίωση μιας συλλογικής προσπάθειας, που έχει ως στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη δημιουργία δράσεων για τη στήριξη του τόπου μας».

Εστιάζοντας στα βασικά προβλήματα που απασχολούν τον τόπο τους, ο κ. Καρδαμπίκης υποστήριξε ότι «με το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα οι δήμοι της περιοχής θα ισχυροποιηθούν με ανθεκτικές και αποτελεσματικές υποδομές κοινωνικής στήριξης, ανθρωποκεντρικά δομημένες, ώστε να μπορέσουν να κρατηθούν το επόμενο διάστημα». Επίσης, μίλησε για έναν συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό που θα βοηθήσει τη ζωή των κατοίκων «όχι πρόσκαιρα, αλλά σε βάθος χρόνου, υλοποιώντας έργα που θα αλλάξουν δραστικά τη φυσιογνωμία των δήμων μας».

Αναφερόμενος στον πρωτογενή τομέα, που για τον ίδιο αποτελεί τον βασικότερο μοχλό για την παραγωγική ανασυγκρότηση των Αγράφων, δήλωσε ότι «υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των αγροτών με την καλύτερη οργάνωση της κτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας και της γεωργίας».

Επίσης, επισήμανε τις ενέργειες του δήμου για τις συνεργασίες με διάφορους φορείς όπου μπορούν να προκύψουν σημαντικά οφέλη. «Έχουμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε την περιοχή μας με τα υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα που παράγουμε, αλλά και υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε στον τριτογενή τομέα, λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας», κατέληξε.