Αίτημα ΓΕΩΤΕΕ Θράκης για παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τους νέους αγρότες

Αίτημα προς το ΥΠΑΑΤ, για παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης για την 3η Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020», έκανε το παράρτημα του ΓΕΩΤΕΕ στη Θράκη.

 Πιο συγκεκριμένα το αίτημα αναφέρει:

«Όπως γνωρίζετε, η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης για το Υπομέτρο 6.1«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» τουΠΑΑ2014-2020 που ορίστηκε στη σχετική πρόσκληση είναι η 14-12-2021.

Από πληροφορίες που λαμβάνουμε από όλους τους μελετητές που δραστηριοποιούνται στην

Περιφέρεια ΑΜΘ δυστυχώς, ο χρόνος αυτός δεν επαρκεί και δεν προλαβαίνουν να διεκπεραιώσουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Για το λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη τη χορήγηση παράτασης τουλάχιστον ενός(1) μήνα από την προαναφερόμενη ημερομηνία, ώστε να δοθεί το χρονικό περιθώριο ορθής και έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων αγροτών.

Εκτιμώντας ότι η αποδοχή της πρότασης μας θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την πληρότητα και αρτιότητα των αιτήσεων που θα υποβληθούν προς ένταξη στο συγκεκριμένο Μέτρο του ΠΑΑ αλλά και την αποτελεσματικότητα, εντέλει, των Μέτρων αυτών.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση».