Αίτημα ιδιοκτητών 500 στρεμμάτων να ενταχθούν στον ΤΟΕΒ Ήρας – Κουρτακίου

Νέες αιτήσεις έχουν υποβληθεί από παραγωγούς για την ένταξή τους στον ΤΟΕΒ Ήρας – Κουρτακίου, ένα έργο που λειτουργεί άψογα για παραπάνω από δύο αρδευτικές περιόδους. Χαρακτηρίζεται για την πλέον σύγχρονη υποδομή του, το μικρότερο κόστος άρδευσης ανά στρέμμα στην Αργολίδα, ενώ έχει εισαγάγει νέα δεδομένα, όπως η απομακρυσμένη ενεργοποίηση βανών και η παρακολούθηση της άρδευσης (πίεσης, κατανάλωσης κυβικών) χωρίς την ανάγκη μετακίνησης του παραγωγού ή του υδρονομέα. Συνολικά, οι νέες αιτήσεις φτάνουν τις 500.

Όπως δηλώνει ο πρόεδρος, Δημήτρης Πλατής, «οι νέες αιτήσεις σημαίνουν εμπιστοσύνη των παραγωγών στον ΤΟΕΒ, με αναγνώριση των δυνατοτήτων του, αλλά και μείωση λειτουργικού κόστους του ΤΟΕΒ». Όπως εξηγεί ο κ. Πλατής, με την υποβολή των αιτήσεων, «οι παραγωγοί πετυχαίνουν την ένταξή τους σε ένα σύγχρονο έργο άρδευσης για τα αγροκτήματά τους, με τρόπο οικονομικό και με κανόνες ορθολογικής διαχείρισης υδάτων και φυσικά πετυχαίνοντας μείωση του ενεργειακού κόστους άρδευσης».

Μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία περί ΤΟΕΒ διαδικασίες και τροποποιηθεί το καταστατικό, ώστε να συμπεριληφθεί και η προς ένταξη περιοχή, οι ιδιοκτήτες της νέας περιοχής θα ενημερωθούν για την εγγραφή τους, ώστε να καταστούν πλήρη μέλη του ΤΟΕΒ Ήρας – Κουρτακίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως εξαρχής έχει γίνει σχεδιασμός, μελέτη και μέριμνα για την επέκταση του αρδευτικού του δικτύου, εκτός του αρχικού του χώρου. Με τις δυνατότητες που έχει το αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ, είναι σε θέση να καλύπτει πλήρως τον χώρο ευθύνης του, αλλά μπορεί να επεκταθεί περιμετρικά, χωρίς να διαταραχθεί ο κύκλος άρδευσης κανενός μέλους.