Αίτηση εξόφλησης εργαζομένων στην πρώην ΕΑΣ Λάρισας από τους εκκαθαριστές

Οι εκκαθαριστές της ΕΑΣ Λάρισας-Τυρνάβου –Αγιάς με αίτηση που υπέβαλλαν στο αρμόδιο Δικαστήριο, που είναι το Ειρηνοδικείο Λάρισας ζητούν να τους εγκριθεί η διανομή ενός ποσού περίπου 5.800.000 ευρώ στους δανειστές, σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που ίσχυε την ημέρα θέσης της Οργάνωσης σε εκκαθάριση, δηλαδή την 17-11-2012, προκειμένου να εξοφλήσουν τους εργαζόμενους της πρώην συνεταιριστικής οργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι οι εκκαθαριστές έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα περίπου 2 εκατ ευρώ  και εφόσον το δικαστήριο ανάψει το πράσινο φως, τότε οι 147 εργαζόμενοι της Ένωσης, οι 25 συνταξιούχοι που διεκδικούν υπόλοιπο αποζημίωσης και 35 εργάτες γης θα εξοφληθούν.  

Οι εκκαθαριστές ουσιαστικά εκμεταλλεύονται την διάταξη του υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα που δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης των εργαζομένων, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες των δύο περιπτώσεων (ΕΑΣ και ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ), να προηγούνται δηλαδή των αποζημιώσεων από δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, προνομιακά ακόμη και αν ασκηθούν ένδικα μέσα και βοηθήματα κατά αυτής. Με λίγα λόγια ζητούν «την εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 3 Ν 2810/2000 το οποίο για την εκκαθάριση Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) ορίζει προνομιακή προ παντός πιστωτού κατάταξη των εργαζομένων στον ΑΣ», δηλαδή ζητούν να καταταγούν προνομιακά οι εργαζόμενοι έως την πλήρη εξόφληση των απαιτήσεών τους. Η αίτηση δικάζεται στις 2 Ιουλίου και μπορούν να παρέμβουν όσοι έχουν έννομο συμφέρον, καθώς κοινοποιείται στους αναγγελθέντες πιστωτές.

Το αίτημα στο τέλος της μακροσκελούς αίτησης 63 σελίδων, όπου αιτιολογείται νομικά ο αιτούμενος προς έγκριση τρόπος κατάταξης έχει επ’ ακριβώς ως εξής «Να  μας επιτραπεί η διανομή του ενεργητικού της εκκαθάρισης της Β/θμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης που εδρεύει στην Λάρισα με την επωνυμία ΕΑΣ Λαρίσης Τυρνάβου Αγιάς, υπό εκκαθάριση που  προέκυψε εκ του προϊόντος των εκποιήσεων δι’εκουσίων πλειστηριασμών ενώπιον Συμβολαιογράφου και η σύμμετρη ικανοποίηση των αναγγελθέντων δανειστών της, λαμβανομένων υπόψιν των υφισταμένων κατά την ημέρα λύσης της Οργάνωσης προνομίων ως και των προνομίων κατάταξης που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και σε ειδικούς νόμους  ως ο Ν 2810/2000, σύμφωνα με τις εις το ιστορικό της παρούσης σκέψεις κατ’ εφαρμογή των περί κατάταξης δανειστών ισχυόντων την μέρα λύσης της Οργάνωσης και θέσης της σε εκκαθάριση 17-11-2012 και σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα διανομής που θα υποβάλουμε στο Δικαστήριο.»