Αιτωλοακαρνανία: Το αυξημένο ενδιαφέρον έφερε νέα ποσά στο Leader της Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Περίπου στα 22,1 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό για την κάλυψη των αναγκών του LEADER/CLLD της «Αιτωλικής Αναπτυξιακής AE OTA», μετά και την τελευταία έγκριση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επιπλέον υπερδέσμευση.

Λόγω της μεγάλης απήχησης του τοπικού προγράμματος στον πληθυσμό της περιοχής και της ανάγκης για κάλυψη επιπλέον αναγκών, κρίθηκε απαραίτητη η επιπλέον έγκριση ποσού υπερδέσμευσης, ύψους 2.160.000 ευρώ. Με τα κεφάλαια αυτά θα χρηματοδοτηθούν έντεκα ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες είχαν κριθεί παραδεκτές, αλλά το χρηματικό ποσό που προβλεπόταν δεν μπορούσε να τις καλύψει.

Πρόκειται για τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του τοπικού προγράμματος Αιτωλοακαρνανίας LEADER/CLLD. Αφορά επενδύσεις για την ανέγερση τουριστικών μονάδων, αλλά και επιχειρήσεων του τομέα της αγροδιατροφής.

Να σημειωθεί πως στο Leader για το 2023-2027 η Αιτωλική Αναπτυξιακή θα δώσει έμφαση σε επενδύσεις μεταποίησης και αγροδιατροφής.