Αιτωλοακαρνανία: Εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης για αλιείς και μεταποιητές

Πρόγραμμα κατάρτισης αλιέων και μεταποιητών διοργανώνει το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο προώθησης και προβολής αλιευμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Τρίτες Χώρες, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση, η ενέργεια περιλαμβάνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε παραγωγούς, μεταποιητές των προωθούμενων προϊόντων, όπως αβγοτάραχο, χέλι, αθερίνα Τριχωνίδας, γάμπαρη και αλίπαστων, καθώς και εργαζομένους του αγροδιατροφικού τομέα, δυνητικούς εργαζομένους στον τομέα παραγωγής και μεταποίησης αλιευμάτων και φοιτητές – σπουδαστές σχετικού αντικειμένου.

Οι τομείς κατάρτισης

Η κατάρτιση θα γίνει σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων είναι η ανάπτυξη εξωστρέφειας, μέσα από την επιτυχή συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, τη διοργάνωση δράσεων προώθησης προϊόντων, χρηματοδοτικά εργαλεία, τη διεθνή δικτύωση και την εφαρμογή καλών πρακτικών προώθησης μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας ακόμα τομέας είναι το διεθνές εμπόριο, που περιλαμβάνει τη νομοθεσία εξαγωγών αλιευμάτων, σημεία ενδιαφέροντος και προσοχής, εργαλεία και καλές πρακτικές. Επίσης, η κατάρτιση εστιάζεται και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την αύξηση εξαγωγών, με ενδεικτικές υποθεματικές τις καλές πρακτικές για αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντων, την εφαρμογή πρωτοκόλλων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας, τυποποίησης, εκμοντερισμού υποδομών και μεθόδων και τις σύγχρονες τάσεις μάρκετινγκ.

Ο στόχος της ενέργειας

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, μέσω της ενέργειας στόχος είναι η γεφύρωση του γνωστικού κενού, το οποίο παρατηρείται μεταξύ των επιχειρήσεων με μικρή ή μηδαμινή εξαγωγική δραστηριότητα και των σύγχρονων τάσεων του παγκόσμιου εμπορίου.

Με τον τρόπο αυτόν, εκτιμάται ότι ενισχύεται και υποστηρίζεται το ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής υλοποίησης, με συνεπακόλουθη τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων και την αύξηση των εξαγωγών. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου στις 14.00.