Αλαλούμ με την κτηματογράφηση στην Αχαΐα

Την άμεση διακοπή της προανάρτησης και την επανεξέταση του συνόλου του μελετητικού αντικειμένου σε ολόκληρη την Αχαΐα ζητά με επιστολή του από το Ελληνικό Κτηματολόγιο ο Σύλλογος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Από δειγματοληπτικό έλεγχο και από πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τον τεχνικό κόσμο της περιοχής, παρατηρείται αστοχία, η οποία υπερβαίνει το 90% των φακέλων κτηματογράφησης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου, Σοφοκλή Χριστόπουλο, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα, όπως πλήρης ασυμφωνία της γεωμετρικής πληροφορίας (περιγράμματος) που δηλώθηκε με το περίγραμμα που τελικά αναρτήθηκε, απορριφθέντα δικαιώματα λόγω αδυναμίας εντοπισμού, παρά το γεγονός ότι είχαν κατατεθεί εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα, και κατακερματισμός ιδιοκτησιών σε επιμέρους ΚΑΕΚ, που όμως δηλώθηκαν ως ενιαίες με τίτλο και τοπογραφικό ή μετρημένο περίγραμμα. Επίσης, διαπιστώνεται ασυμφωνία δασικής πληροφορίας με τον κυρωμένο δασικό χάρτη, αλλά και απουσία δηλωμένης πληροφορίας από τα έντυπα της προανάρτησης, όπως π.χ. τίτλοι ιδιοκτησίας κ.ά.