-Διαφήμιση-

Ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης με τον συνδυασμό «Η Κρήτη μπροστά»

Ένας τόπος ευλογημένος, με πλούσια γεωγραφική ιδιομορφία, η Κρήτη αποτελούσε ανέκαθεν ακρογωνιαίο λίθο της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας της χώρας μας. Ωστόσο, έως σήμερα, δεν έχει υπάρξει καμία αντιμετώπιση ή επίλυση των προβλημάτων που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους παραγωγούς, όπως η λειψυδρία και η κακή ποιότητα του αρδευτικού νερού, σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές τιμές στα περισσότερα προϊόντα.

Προτεραιότητα του Συνδυασμού μας, «Η Κρήτη Μπροστά», είναι να στραφούμε από μία γεωργία χαμηλού κόστους σε μια γεωργία ποιοτική, συνυφασμένη με τον τόπο, το περιβάλλον μας, τον πολιτισμό μας και την παράδοσή μας. Μια γεωργία εξωστρεφή. Μια γεωργία που θα διαχειρίζεται αειφόρα τους φυσικούς πόρους και θα υποστηρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των καταναλωτών.

Η ποιότητα πρέπει να γίνει η σημαία μας, καθώς αποτελεί το «διαβατήριο» των αγροτικών μας προϊόντων για τις διεθνείς αγορές και κύριο «βατήρα» επιτυχίας των Κρητικών εξαγωγέων.

Απαραίτητες οι επιχειρηματικές συνέργειες

Η εξωστρέφεια δείχνει τον δρόμο. Η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον επίσης μεγάλο πυλώνα ανάπτυξης του τόπου, τον τουρισμό, είναι απαραίτητη. Χρειάζονται όμως και από πλευράς πολιτείας, κίνητρα για τη δημιουργία επιχειρηματικών συνεργιών, καθώς και νέο θεσμικό πλαίσιο για να ενισχυθεί η δημιουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων.

Σε όλο αυτό, η περιφέρεια πρέπει να είναι σύμμαχος. Με προγραμματισμό, στόχευση, συνέργειες. Είναι αυτονόητο ότι πρώτιστη ευθύνη μας είναι η φροντίδα των υποδομών και του περιβάλλοντός μας.

Αδέξιοι και αδιάφοροι χειρισμοί του παρελθόντος, οι οποίοι οδήγησαν στην έλλειψη μεταποίησης και τυποποίησης, με τα χύμα λάδια, είναι απόλυτα λανθασμένοι. Το έλλειμμα στρατηγικής εξωστρέφειας, που στερούσε τα κρητικά προϊόντα από ένα διεθνές κοινό, το οποίο στην πλειονότητά του τα εκτιμούσε, πρέπει να ανατραπεί και να οικοδομηθεί μια μόνιμη σχέση εμπιστοσύνης, ανάμεσα στα προϊόντα μας και την ελληνική και τη διεθνή βιομηχανία και τον καταναλωτή.

Οφείλουμε να δημιουργήσουμε κέντρα στρατηγικού σχεδιασμού και εκμάθησης νέων αγροτών, που θα λειτουργούν ως κέντρα ενημέρωσης για την πρόληψη νέων ασθενειών, καθώς και κέντρα εκπαίδευσης νέων αγροτών, με αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, την ηλικιακή αναδιάρθρωση και την εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών

Οι προτεραιότητες του Συνδυασμού για το μέλλον της Κρήτης

Ο Συνδυασμός μας έχει ως κυρίαρχο μέλημά του να στηρίξει τα ποιοτικά κρητικά προϊόντα. Με δράσεις εξωστρέφειας, τυποποίησης και προβολής, με σκοπό την καλύτερη προώθησή τους στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, οφείλουμε να δημιουργήσουμε κέντρα στρατηγικού σχεδιασμού και εκμάθησης νέων αγροτών, που θα λειτουργούν ως κέντρα ενημέρωσης για την πρόληψη νέων ασθενειών, καθώς και κέντρα εκπαίδευσης νέων αγροτών, με αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, την ηλικιακή αναδιάρθρωση και την εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών.

Σημαντικό, παράλληλα, είναι να στηριχθεί και το αγροτικό εισόδημα με άμεσες αποζημιώσεις, έκτακτες ενισχύσεις, οικονομικές ελαφρύνσεις, αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, δωρεάν ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Να δοθεί έμφαση στη δημιουργία μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων, που θα εξασφαλίσουν ποτιστικό νερό για τις καλλιέργειες του νησιού.

Είναι επιτακτική η ανάγκη για την Κρήτη –που αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές αγροτικών προϊόντων της χώρας– να καταρτιστεί ένας εστιασμένος σχεδιασμός για μια σειρά πολιτικών και στρατηγικών κατευθύνσεων προς μια βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, εξασφαλίζοντας ίσους όρους και δημιουργώντας τις ανάλογες ευκαιρίες στις περιοχές του τόπου μας.

-Διαφήμιση-