Αλλαγές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις βιομηχανικής τομάτας και πορτοκαλιού χυμοποίησης

Ενίσχυση de minimis 50 ευρώ/ στρέμμα στους παραγωγούς βιομηχανικής ντομάτας του Δομοκού
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Αλλαγές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις βιομηχανικής τομάτας και πορτοκαλιού χυμοποίησης φέρνει τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4506/2016) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αυτή όσον αφορά την βιομηχανική τομάτα ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός το έτος 2016 ορίζεται στα 3.162.327 €, για το έτος 2017 στα 3.000.000 €, για το έτος 2018 στα 2.967.701 €, για το έτος 2019 στα 2.935.752 € και για το έτος 2020 στα 2.935.752 €.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52.6 του Καν(ΕΕ)1307/2013 ανέρχεται σε 9.080 εκτάρια για τα έτη εφαρμογής 2015 και 2016 και σε 5.800 εκτάρια από το έτος εφαρμογής 2017 έως 2020.

Σύμφωνα με την παλαιότερη απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 680/2015) Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 2.600.000€, για το έτος 2016 στα 3.162.327€, για το έτος 2017 στα 3.905.765€, για το έτος 2018 στα 3.862.700€, για το έτος 2019 στα 3.819.638€ και για το έτος 2020 στα 3.819.638€.

Για το πορτοκάλι χυμοποίησης  ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2016 ορίζεται στα 11.858.727 €, για το έτος 2017 στα 7.603.500 €, για το έτος 2018 στα 7.521.638 €, για το έτος 2019 στα 7.440.664 € και για το έτος 2020 στα 7.440.664 €.

Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52.6 του Καν(ΕΕ)1307/2013 ανέρχεται σε 28.500 εκτάρια για τα έτη εφαρμογής 2015 και 2016 και σε 18.500 εκτάρια από το έτος εφαρμογής 2017 έως 2020.

Να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη απόφαση ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2015 ανέρχεται στα 9.000.000 €, για το έτος 2016 στα 11.858.727 €, για το έτος 2017 στα 11.717.296 €, για το έτος 2018 στα 11.588.099 €, για το έτος 2019 στα 11.458.914 € και για το έτος 2020 στα 11.458.914 €. Η έκταση αναφοράς σε επίπεδο χώρας καθορίζεται σε 28.500 εκτάρια.

Δείτε εδώ την τροποιητική απόφαση

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές