Αλλάζει για το 2023 η ειδική ασφαλιστική εισφορά για το οινοποιήσιμο σταφύλι Κυκλάδων

Τροποποιείται η ΚΥΑ για την υποβολή της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής, στο πλαίσιο του ΕΛΓΑ, για τους οινοπαραγωγούς των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, στο Παράρτημα ΙΙΙ (Πίνακας ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά προϊόν ή είδος και νομό) της ΚΥΑ και δη στην ομάδα Σταφύλια Οινοποιίας Α’ κατηγορίας, στην ΠΕ Κυκλάδων αντικαθίσταται για το έτος 2023 η τιμή των 1,95 ευρώ/κιλό με την τιμή 2,56 ευρώ/κιλό.

Ασφαλιστική εισφορά 2022

Υπενθυμίζεται ότι η εμπρόθεσμη καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2022 λήγει την 29η Σεπτεμβρίου 2023. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ, «πέραν αυτής της προθεσμίας ουδεμία παράταση πρόκειται να δοθεί, διότι έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο δυνατότητος εκ μέρους του Οργανισμού, αφού η αποπληρωμή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2022 έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί την 31η Μαρτίου 2023.

Επισημαίνουμε στους παραγωγούς, οι οποίοι ζημιώθηκαν εντός του 2022 και η αποζημίωσή τους εκκρεμεί, ότι οφείλουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, ώστε να είναι δικαιούχοι αυτής».