Αλλάζει τα δεδομένα η τεχνολογία Blockchain της NEUROPUBLIC

Ακούγεται ότι θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε και διαχειριζόμαστε την πληροφορία. Τι είναι, όμως, η τεχνολογία Blockchain, πού μπορεί να βρει εφαρμογή και πώς θα γίνει πιο προσιτή σε όλους; Σύμφωνα με τους αναλυτές των σύγχρονων τεχνολογικών τάσεων, οι τεχνολογίες Blockchain αποτελούν το επόμενο μεγάλο βήμα στην επιστήμη των δεδομένων. Μια επανάσταση, η οποία αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, με την υπόσχεση της διαύγειας και της απλούστευσης των διαδικασιών.

Τα δεδομένα που εισάγονται στο Blockchain λειτουργούν όπως σε μια κοινή βάση δεδομένων, η οποία μπορεί να ενημερώνεται από πολλές πηγές, ενώ είναι σχεδόν αδύνατον να αλλοιωθεί και να παραποιηθεί.

Μάλιστα, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία Blockchain έχει δύο βασικές ιδιότητες: είναι διαφανής και αδιάβλητη. Ποια είναι, όμως, η λογική πίσω από τις εφαρμογές της και πόσο τελικά προσιτή και εύκολη για τον απλό χρήστη είναι στην πραγματικότητα;

Ο Σπύρος Κοκολάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Σύμβουλος Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην εταιρεία Πληροφορικής και Τεχνολογίας NEUROPUBLIC, που ασχολείται και με τη δημιουργία λύσεων που αξιοποιούν την τεχνολογία Blockchain, δίνει απαντήσεις σε όλες τις σχετικές απορίες και ρίχνει φως σε ένα τεχνολογικό επίτευγμα που μπερδεύει τους περισσότερους από εμάς.

Τι είναι τελικά, με απλούς όρους, η τεχνολογία Blockchain;

Το Blockchain είναι ένα «μητρώο», όπου εγγράφονται οι μεταβολές στην κατάσταση μιας οποιασδήποτε οντότητας. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των συναλλαγών του Bitcoin, αλλά σύντομα έγινε κατανοητό ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ως συναλλαγή οποιαδήποτε ενέργεια έχει ένα αποτέλεσμα.

Οι συναλλαγές που καταγράφονται στο Blockchain μπορεί να αφορούν ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι, την κυριότητα ενός οικοπέδου, την παραγωγή ενός προϊόντος, τη μεταφορά του κ.ά.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του μητρώου είναι ότι προστατεύεται με κρυπτογραφικές μεθόδους ώστε να είναι αδιάβλητο και ότι είναι κατανεμημένο, δηλαδή δεν εξαρτάται από έναν κεντρικό διαχειριστή.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;

Με τις κοινές τεχνολογίες βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούμε σήμερα, οι χρήστες καλούνται να εμπιστευτούν τον φορέα που έχει τη διαχείριση της βάσης. Στην περίπτωση των τεχνολογιών Blockchain, όμως, η εμπιστοσύνη θεμελιώνεται στην ίδια την τεχνολογία και στα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται. Έτσι, με την αξιοποίηση των τεχνολογιών Blockchain, μπορούμε να αναπτύξουμε συστήματα που χαρακτηρίζονται από αδιαβλητότητα και διαφάνεια και ακολουθούν μια ανοικτή αρχιτεκτονική που επιτρέπει τη διασύνδεσή τους με άλλα συστήματα και εφαρμογές.

Πού μπορεί να εφαρμοστεί και τι θα αλλάξει σε αυτές τις περιπτώσεις;

Οι τεχνολογίες Blockchain έχουν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών, κυρίως στον χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας κ.λπ. Οι τεχνολογίες Blockchain ανήκουν στις τεχνολογίες που μετασχηματίζουν κάθε τομέα στον οποίο εφαρμόζονται (disruptive technologies). Προωθούν συνεργατικά μοντέλα όπου ανεξάρτητοι φορείς, αλλά και απλοί χρήστες, συνεργάζονται και συνδιαχειρίζονται δεδομένα και υπηρεσίες.

Πού έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει η NEUROPUBLIC τις τεχνολογίες Blockchain;

Η NEUROPUBLIC, με την αρωγή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, με στόχο την ασφάλεια των τροφίμων και την αναλυτική και αξιόπιστη πληροφόρηση του καταναλωτή.

Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες Blockchain, αναπτύσσει μία ανοικτή, συνεργατική πλατφόρμα, που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα της διατροφής, από το αγρόκτημα μέχρι το ράφι του καταστήματος λιανικής.

Τι σημαίνει το Blockchain για τις επιχειρήσεις και τι για τον απλό χρήστη;

Για τις επιχειρήσεις, οι τεχνολογίες Blockchain φέρνουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στους τομείς όπου εφαρμόζονται. Για τον απλό χρήστη, οι τεχνολογίες Blockchain προσφέρουν ανοικτά, διαφανή και αξιόπιστα συστήματα, καθώς και νέες υπηρεσίες.

Πόσο προσιτό είναι, τελικά, το Blockchain;

Οι τεχνολογίες Blockchain δεν έχουν επιπλέον κόστος, αντιθέτως σε πολλές περιπτώσεις συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων. Υπάρχουν πλατφόρμες ανοικτού κώδικα, όπως για παράδειγμα η σουίτα εργαλείων Hyperledger του Linux Foundation, που μπορούν να υποστηρίξουν εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων χωρίς άμεση οικονομική επιβάρυνση.

Οδηγούμαστε, τελικά, αναπόφευκτα στο Blockchain (ως το επόμενο βήμα εξέλιξης) ή είναι απλά ακόμη μία τεχνολογική ανακάλυψη που ενδεχομένως δεν θα βρει ευρεία αποδοχή;

Το Blockchain θα καθιερωθεί ως μία βασική τεχνολογία και θα εξελιχθεί παράλληλα με άλλες τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Μπορούμε να αναμένουμε ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών Blockchain θα επικεντρωθεί στους τομείς που θα αποδειχθεί ότι έχουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

 

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας της NEUROPUBLIC

H εταιρεία NEUROPUBLIC αξιοποιεί τις τεχνολογίες Blockchain προκειμένου να αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστημα, με στόχο να προσφέρει ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ιχνηλασιμότητας, που θα καλύπτει όλη την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού των τροφίμων.

Συγκεκριμένα, το σύστημα θα λειτουργεί σαν ένα δημόσιο μητρώο, στο οποίο θα καταγράφεται όλη η πορεία ενός προϊόντος, από την παραγωγή στο χωράφι, την επεξεργασία και τυποποίηση, την αποθήκευση και μεταφορά, μέχρι τη διάθεση στα καταστήματα.

Το σύστημα θα είναι αδιάβλητο, δηλαδή, μία εγγραφή δεν θα μπορεί να διαγραφεί ή να τροποποιηθεί μυστικά και μονομερώς. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή, που ενδιαφέρεται τόσο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων διατροφής, όσο και για το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής.

Συνεπώς, θα καλύπτει την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων όχι μόνο σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και με τις ανάγκες των καταναλωτών για πληροφόρηση σε σχέση με την παραγωγή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Απώτερος σκοπός του, να αναδειχθεί η αξιόλογη ποιότητα των ελληνικών τροφίμων & ποτών και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

Ένας καταναλωτής, για παράδειγμα, μπορεί, απλά σαρώνοντας τον κώδικα QR, να μεταφερθεί σε μια ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες, όπως από πού προέρχεται και από ποιον παραγωγό, σε ποια επιχείρηση τυποποιήθηκε, αν πρόκειται για βιολογικό προϊόν και τι είδους πιστοποιήσεις διαθέτει, αν περιέχει αλλεργιογόνα, τι είδους συσκευασία έχει χρησιμοποιηθεί, αν η μεταφορά του στο κατάστημα είχε χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα κ.ά.

Έτσι, ο κάθε πολίτης έχει πλέον τη δύναμη να ελέγχει τα αγαθά που φτάνουν στα χέρια του και να επιλέγει τα καλύτερα.