Τι αλλάζει στις νέες προσκλήσεις για Σχέδια Βελτίωσης και Βιολογικά – Στον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ επτά καινούργια προγράμματα

Στην προκήρυξη επτά νέων μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 πρόκειται να προχωρήσει το ΥΠΑΑΤ κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, εισάγοντας παράλληλα αλλαγές σε γνωστά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία πρόκειται να ενεργοποιηθούν με νέα στοιχεία επιλεξιμότητας και επιλογής, καθώς αυτήν τη φορά θα στοχεύουν σε επενδύσεις με ψηφιακό και τεχνολογικό προσανατολισμό.

Πιο αναλυτικά, στον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ περιλαμβάνεται πλέον η ενεργοποίηση επτά νέων μέτρων/δράσεων:

1) Το Υπομέτρο 4.1.5 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, που προάγουν την απόδοση των πόρων, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας ακριβείας και της έξυπνης γεωργίας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού των μηχανημάτων και του εξοπλισμού παραγωγής». Πρόκειται για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, που πρόκειται να ενεργοποιηθούν με κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης, και θα είναι ύψους 180 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», η πρόσκληση μετατίθεται για το έτος 2022, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ενταγμένους στο μέτρο Νέους Αγρότες να συμμετάσχουν.

Η στήριξη αφορά κυρίως γεωργικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό, κατά προτεραιότητα, στους εξαγώγιμους κλάδους, αλλά και όσους στρέφονται κυρίως στα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα. Επιπλέον, θα δοθεί βαρύτητα στον κλάδο της μελισσοκομίας λόγω της σημαντικής συμβολής στην επικονίαση και, κατ’ επέκταση, στο περιβάλλον, αλλά και στις πυρόπληκτες περιοχές για την τόνωση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.

2) Το Υπομέτρο 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας», με στόχευση το σύστημα ποιότητας AGRO 2 (1, 2) «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» και ειδικότερα για το βαμβάκι

3) Το Υπομέτρο 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό και πάγιο) από πυρκαγιές».

4) Το Μέτρο 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων», με πληρωμή αυτών έως το 2025 και συνέχιση αυτού ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην επόμενη προγραμματική περίοδο, έως την ολοκλήρωση της 12ετίας.

5) Το Μέτρο 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων», επανυποβάλλεται με την αντικατάσταση του «Κτηνιάτρου εκτροφής» από ιδιώτες κτηνιάτρους.

6) Το Υπομέτρο 17.3 «Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος», με ενωσιακή κατανομή 9,5 εκατ. ευρώ, θα εφαρμοστεί πολιτικά σε παραγωγούς ή/και ομάδα/ες παραγωγών.

7) Τα χρηματοδοτικά εργαλεία Μ4.1.4 και Μ4.2.4 «Χρηματοδοτικά εργαλεία/Μικρο-πιστώσεις», τόσο για δικαιούχους της ανωτέρω νέας Δράσης 4.1.5, όσο και για μη δικαιούχους του ΠΑΑ 2014-2022.

Βιολογικά

Στις μεγάλες αλλαγές που αναμένονται με την προκήρυξη τόσο των Βιολογικών (διατήρηση) όσο και της Δράσης «Μείωση της Ρύπανσης του Νερού» είναι ότι οι δεσμεύσεις των δικαιούχων προβλέπονται διάρκειας δύο ετών για τους δικαιούχους.

Κηπευτικά

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Μ11.2.1 «Ενίσχυση για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας» εμπλουτίζεται ο πίνακας των επιλέξιμων καλλιεργειών με λοιπά κηπευτικά (υπαίθρια και θερμοκηπίου: φασολάκια, καρπούζι, πεπόνι, φράουλα, αγγούρι, τομάτα.

Επίσης, αγκινάρα, αρακάς χλωρός, κουκιά χλωρά, μπάμια – λοβός, γλυκοπατάτα, πιπεριά και μελιτζάνα θερμοκηπίου, αρωματικά κουζίνας, μάραθος, άνηθος, σέλινο, μαϊντανός, ρίγανη), εκτός από αυτά που περιλαμβάνονταν μέχρι σήμερα στο ΠΑΑ.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης περιλαμβάνει το διαφυγόν εισόδημα, το κόστος για εργαστηριακές αναλύσεις και τις δαπάνες πιστοποίησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ/Ha/έτος για τις αροτραίες καλλιέργειες και τα κηπευτικά, και τα 900 ευρώ/Ha/έτος για τις μόνιμες καλλιέργειες.

Στο Υπομέτρο 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία» εντάσσεται και ο τομέας της μελισσοκομίας. Η τιμή ενίσχυσης για τη βιολογική μελισσοκομία ανέρχεται στα 26,39 ευρώ/κυψέλη/έτος. Σε περίπτωση ενίσχυσης για τη βιολογική παραγωγή μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων, εξετάζεται η μη διπλή χρηματοδότηση από δράσεις του «Εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος».

Υπεγράφη σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ» από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Στύλιο, η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα. Η πρόσκληση που πρόκειται να ενεργοποιηθεί αναμένεται να είναι ύψους 83 εκατ. ευρώ.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021