Η Alpha Bank “Best Issuing Bank Partner in Southern Europe για το 2017”

Η Alpha Bank “Best Issuing Bank Partner in Southern Europe για το 2017”
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Η Alpha Bank αναδείχθηκε “Best Issuing Bank Partner in Southern Europe για το 2017”από το IFC (International Finance Corporation), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας
Τράπεζας, στο πλαίσιο του Global Trade Finance Programme (GTFP).

Με αυτή τη διάκριση, το IFC αναγνωρίζει τη συνεχή στήριξη που παρέχει η Alpha Bank
στην εξωστρεφή ελληνική επιχειρηματικότητα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία
και πλήρη απορρόφηση του Προγράμματος από τους Πελάτες της Τραπέζης, μετά την
ένταξή της στο GTFP, τον Ιανουάριο του 2017.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ρ. Δορκοφίκης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της
Alpha Bank, δήλωσε:

“Η σημαντική αυτή διάκριση αναδεικνύει τη δέσμευση της Alpha Bank στην προώθηση
των δραστηριοτήτων διεθνούς εμπορίου στις ελληνικές επιχειρήσεις και ενισχύει
περαιτέρω τη συνεργασία μας με το IFC. Μέσω του GTFP, η Alpha Bank θα συνεχίσει
να υποστηρίζει τον εξαγωγικό προσανατολισμό και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες των
Πελατών της, στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό διεθνές περιβάλλον”.

Η κυρία Wiebke Schloemer, Περιφερειακή Διευθύντρια Ευρώπης και Κεντρικής
Ασίας του IFC, δήλωσε:

“To IFC αναγνωρίζει την προσήλωση της Alpha Bank στην προώθηση του διεθνούς
εμπορίου. Η αξιοποίηση της εξαγωγικής δυναμικής της Ελλάδος και η δικτύωση
ελληνικών εταιριών με τις διεθνείς αγορές αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την
ανάπτυξη και τη στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας”.

Το GTFP του IFC ενισχύει τις δραστηριότητες διεθνούς εμπορίου και την
ανταγωνιστικότητα των συνεργαζομένων τραπεζών, και δίδει έμφαση στον εξαγωγικό
τομέα, καλύπτοντας τον κίνδυνο μεμονωμένων συναλλαγών διεθνούς εμπορίου.
Μέσω ενός επεκτεινόμενου δικτύου, στο οποίο συμμετέχουν ήδη περισσότερες από 600
συνεργαζόμενες τράπεζες σε όλο τον κόσμο, το GTFP προσφέρει την απαραίτητη
στήριξη και ρευστότητα για εμπορικές συναλλαγές, εξασφαλίζοντας σε μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις πρόσβαση σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Το 2017, παρείχε
στήριξη σε συναλλαγές αξίας άνω των USD 6,3 δισ. στον τομέα του διεθνούς εμπορίου.

-Διαφήμιση-