Αλυσίδες αξίας, διάχυση γνώσης και ανάπτυξη καινοτομίας μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INCREdible

Δίκτυα συνεργασίας και καινοτομίας για πέντε διαφορετικές ομάδες Μη Ξυλωδών Δασικών Προϊόντων της Μεσογείου είναι ο στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος INCREdible, στο οποίο συμμετέχει, ως εταίρος από ελληνικής πλευράς, το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ έρευνας και καινοτομίας σε συστήματα παροχής υπηρεσιών, αλλά και να συνδεθεί η γνώση μεταξύ τμημάτων της επιστήμης και της πρακτικής για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και την ενίσχυση της τεχνογνωσίας στις αγροτικές περιοχές.

Η ελληνική ερευνητική ομάδα συνεισέφερε τη γνώση και την τεχνογνωσία της στο αντικείμενο που αφορά τα αρωματικά φυτά, αλλά και τα μανιτάρια και τις τρούφες. Από πλευράς πανεπιστημίου, όπως τονίζει ο συντονιστής του έργου, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Νικόλαος Μάρκος, κατατέθηκαν 16 fact sheet, δηλαδή μικρές μελέτες αναφοράς, στις οποίες ο καθένας μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση. «Μέσα από αυτές τις μικρές μελέτες αναφοράς παρουσιάζονται τέτοιου τύπου δραστηριότητες, πρακτικές και γεγονότα. Καλές πρακτικές, δηλαδή, σε ό,τι αφορά την καινοτομία ενός παραγωγού ή κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές που εφαρμόζουν κάποιοι φορείς οι οποίοι μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για τους παραγωγούς, ή και αντίστροφα», σημειώνει ο κ. Μάρκου.

Καλές πρακτικές

Μεταξύ των καλών πρακτικών παρουσιάζονται μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης νοθειών στα τρόφιμα, η πιστοποίηση των τροφίμων που εφαρμόζει το ΕΚΕΤΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και η τεχνική για το πώς να εμβολιάζονται συγκεκριμένες ποικιλίες για την καλλιέργεια τρουφόδεντρων, από το ΤΕΙ Ηπείρου.

«Στο πρόγραμμα, που ολοκληρώνεται στα τέλη του Απριλίου, παρουσιάζονται πρωτοβουλίες και σημαντικά επιτεύγματα κάθε διαπεριφερειακού δικτύου καινοτομίας (iNet). Από τα σημαντικά στοιχεία του έργου ήταν η διάχυση της γνώσης και το γεγονός ότι οι Έλληνες παραγωγοί κάλυψαν τα γνωστικά κενά τους και ενημερώθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο είναι πολύ εύκολο τελικά να έρθουν σε επαφή με τους ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς, προκειμένου να τους δώσουν λύσεις πάνω στην παραγωγή τους ή σε οποιαδήποτε προβλήματα και προβληματισμό μπορεί να έχουν, δυνατότητα που δεν γνώριζαν ότι είχαν προηγουμένως», καταλήγει ο κ. Μάρκου.