Αμερικανική Γεωφυσική Ένωση: Η λειψυδρία θα επιδεινωθεί σε περισσότερο από το 80% των καλλιεργειών παγκοσμίως

Η έλλειψη υδάτινων γεωργικών πόρων υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να επιδεινωθεί για το 84% των παγκόσμιων καλλιεργειών έως το 2050, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης, «Earth’s Future».

Η μελέτη αναδεικνύει σημαντικές νέες διαστάσεις στην κατανόηση της μελλοντικής λειψυδρίας, οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν αλλαγές στη διαχείριση των γεωργικών υδάτων.

Για παράδειγμα, η Βορειοανατολική Κίνα και η περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική προβλέπεται να δεχτούν περισσότερες βροχοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να βοηθήσουν στην άμβλυνση της γεωργικής λειψυδρίας. Αντίθετα, οι μειωμένες βροχοπτώσεις στις μεσοδυτικές ΗΠΑ και στη Βορειοδυτική Ινδία είναι πιθανό να οδηγήσουν σε αύξηση της άρδευσης για την υποστήριξη της εντατικής γεωργίας.

Η εξοικονόμηση αγροτικού νερού μπορεί να επιτευχθεί μέσα από καλές γεωργικές πρακτικές.

Όπως αναφέρει η μελέτη, η εδαφοκάλυψη μειώνει την εξάτμιση από το έδαφος, η καλλιέργεια χωρίς όργωμα ενθαρρύνει τη διείσδυση του νερού στο έδαφος, ενώ η προσαρμογή του χρόνου των φυτεύσεων μπορεί να ευθυγραμμίσει καλύτερα την ανάπτυξη των καλλιεργειών με την αλλαγή του μοτίβου βροχοπτώσεων.

Επιπλέον, το όργωμα περιγράμματος, όπου οι αγρότες οργώνουν το χώμα ανά σειρές που εκτείνονται σχεδόν στο ίδιο υψομετρικό επίπεδο γύρω από έναν λοφίσκο, αποτρέπει την απορροή του νερού και τη διάβρωση του εδάφους.