Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Εκπαιδεύοντας και στηρίζοντας τους αγρότες για περισσότερο από έναν αιώνα

«Φάρος» γνώσης για τον πρωτογενή τομέα η Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Στο πλευρό του Έλληνα αγρότη στέκεται από το 1904 η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία αποτελεί «φάρο» γνώσης, έχοντας συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της παραγωγής, στην υιοθέτηση σύγχρονων γεωργικών πρακτικών και στη μετατροπή των αγροτών σε σύγχρονους επιχειρηματίες.

Παρέχει ανώτερη, γενική και τεχνική εκπαίδευση, βασισμένη στις σπουδές του Περιβάλλοντος, της Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γεωργίας και των Βιοεπιστημών, για νέους και ενήλικες. Η ολιστική και βιωματική εκπαίδευσή της προετοιμάζει και εμπνέει το άτομο να ηγηθεί, να πρωτοπορήσει και να συνεισφέρει σε ένα βιώσιμο μέλλον για την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες.

Συμβουλές με πιστοποίηση

Με το βλέμμα στραμμένο στον αγρότη και στους τρόπους στήριξης και ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα, πέτυχε πρόσφατα την πιστοποίησή της ως Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, εντασσόμενη στο σχετικό Μητρώο του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.) αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

Η ένταξη της Σχολής στην επίσημη δομή υποστήριξης των αγροτών, ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποστολή και πολύχρονη προσφορά της στη βιομηχανία της αγροδιατροφής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Τα έμπειρα στελέχη της είναι έτοιμα να συμβουλεύσουν τους γεωργούς, δίνοντας έμφαση σε καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες που αφορούν την ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση της παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος για την ενίσχυση της παραγωγής στον αγροδιατροφικό τομέα.

Παράλληλα, εδώ και χρόνια, παρέχει την υπηρεσία Γεωργικών Εφαρμογών στο εκπαιδευτικό της αγρόκτημα, στα εργαστήρια του Perrotis College, στους αγρούς των συμμετεχόντων και στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε βιομηχανίας. Αναπτύσσει συνεχώς συνεργασίες με τον γεωργικό και βιομηχανικό κλάδο της Ελλάδας και του εξωτερικού, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία μοναδικής κουλτούρας συνεργασίας, που θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα τροφοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, προάγει την:

● Αύξηση της γεωργικής κερδοφορίας.

● Πιστοποίηση της ασφάλειας των τροφίμων.

● Τήρηση κανόνων εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών και νέας τεχνολογίας, που συνάδουν με την ευφυή παραγωγική διαδικασία.

● Προστασία του περιβάλλοντος.

● Αξιολόγηση και επίλυση προβλημάτων που αφορούν την ποιοτική παραγωγή και διαχείριση προϊόντος.

● Δημιουργία κουλτούρας στους τοπικούς αγρότες.

● Αναζωογόνηση κοινοτήτων μέσω της οικονομικής ανάπτυξης.

● Επέκταση και διατήρηση τοπικών επιχειρήσεων.

● Εκπαίδευση τοπικών υπαλλήλων, γεωπόνων και υπευθύνων.

● Σωστή διαχείριση υδάτων, εδάφους και ενεργειακών πόρων.

● Επίδειξη βέλτιστων πρακτικών παραγωγής, οικονομικά βιώσιμων, οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνων, για την αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου.

● Ανάδειξη των συμμετεχόντων σε «Φροντιστές της Γης».

Στο ίδιο πλαίσιο, οργανώνονται επισκέψεις μελέτης πεδίου (study visits) για ομάδες ενηλίκων, εταιρείες ή οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πάνω σε θέματα αγροδιατροφής, περιβάλλοντος, αγροτουρισμού, πολιτισμού, επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών και εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες της κάθε ομάδας, πραγματοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις του τομέα ενδιαφέροντος. Οι επισκέψεις μελέτης πεδίου (study visits) συμβάλλουν στην ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών και ενθαρρύνουν τη δικτύωση ομοειδών επιχειρήσεων (cluster).

Παραδείγματα Γεωργικών Εφαρμογών αποτελούν οι παρακάτω συνεργασίες, με επίκεντρο την επιμόρφωση γεωργών συμβεβλημένων με τις παρακάτω εταιρείες:

● Εταιρεία McCain για την παραγωγή φρέσκιας πατάτας, με την ονομασία «Καρπός Φροντίδας».

● Εταιρεία Μέλισσα-Κίκιζας για την παραγωγή σκληρού σίτου.

● Εταιρεία TITAN-Sharrcem στο Κόσοβο για την οργάνωση επιχειρηματικών δράσεων οικογενειακής μορφής.

● Εταιρεία Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ. για την επιχειρηματική παραγωγή καπνού με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

● Εταιρεία TUVUNU για την επιχειρηματική παραγωγή αρωματικών φυτών.

● Εταιρεία Αθηναϊκή Ζυθοποιία για τη σποροπαραγωγή & παραγωγή κριθαριού προς βυνοποίηση.

Η διεύρυνση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους παραγωγούς, τους επαγγελματίες και τις τοπικές κοινότητες με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης, παραμένει πάντα ένας από τους βασικούς σκοπούς της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.