Αμερικανική μελέτη: Η μετατροπή των λυμάτων σε λίπασμα είναι εφικτή

Τα λύματα που αποστραγγίζονται από τεράστιες δεξαμενές λυματολάσπης έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πιο βιώσιμη γεωργία, σύμφωνα με ερευνητές περιβαλλοντικής μηχανικής στο πανεπιστήμιο Drexel της Φιλαδέλφεια.

Η μελέτη τους εξετάζει μια διαδικασία αφαίρεσης της αμμωνίας από τα λύματα και τη μετατροπή της σε λίπασμα, συμπεραίνοντας ότι δεν είναι μόνο τεχνικά βιώσιμη, αλλά θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στη μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος της παραγωγής λιπασμάτων, ενώ μπορεί και να προσφέρει μια ροή εσόδων για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού.

«Η ανάκτηση αζώτου από τα λύματα θα ήταν μια επιθυμητή εναλλακτική λύση στη διαδικασία Haber-Bosch [σ.σ. η πρωταρχική βιομηχανική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αμμωνίας], επειδή δημιουργεί μια κυκλική οικονομία αζώτου», δήλωσε ο καθηγητής Patrick Gurian, ο οποίος συνέβαλε στην έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Science of the Total Environment.

«Αυτό σημαίνει ότι θα επαναχρησιμοποιούμε το υπάρχον άζωτο αντί να δαπανούμε ενέργεια και να παράγουμε αέριο θερμοκηπίου για τη συλλογή αζώτου από την ατμόσφαιρα, κάτι που είναι μια πιο βιώσιμη πρακτική για τη γεωργία και θα μπορούσε να γίνει πηγή εσόδων για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας».