Άμεση αποκατάσταση των αρδευτικών δικτύων της Θεσσαλίας ζητούν οχτώ ΟΕΒ της Περιφέρειας

Την ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των αρδευτικών δικτύων της Θεσσαλικής πεδιάδας, επισημαίνει σε επιστολή της προς του αρμόδιους υπουργούς, αντιπροσωπεία οχτώ Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) της Θεσσαλίας.

Όπως αναφέρουν συγκεκριμένα στην επιστολή οι Πρόεδροι των Οργανισμών:

«Αξιότιμοί κ. Υπουργοί,

Εν όψει της επερχόμενης αρδευτικής περιόδου, κρίνεται επιτατική η ανάγκη της άμεσης αποκατάστασης των αρδευτικών δικτύων της Θεσσαλικής πεδιάδας. Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου που απομένει μέχρι την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου, αποτελεί μονόδρομο η ανάγκη να πραγματοποιηθεί η αμελή ανάταξη των κατεστραμμένων αρδευτικών δικτύων με διαδικασίες αντίστοιχες με αυτές που υιοθετήθηκαν μετά το πλημμυρικό φαινόμενο του «Ιανού» και αφορούσαν στην αποκατάσταση των προκληθέντων ζημίων από τους ιδίους τους ΟΕΒ, μέσω της άμεσης επιχορήγησης τους.

Ειδικότερα, αφενός για τους Οργανισμούς που διαθέτουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα, να χορηγηθεί σχετική ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο 66, παρ. 6δ του Ν.4546/2018 περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και τη σχετική νομοθεσία περί ζητημάτων έργων και ζημιές από πλημμύρες σε έργα δικαιοδοσίας ΟΕΒ, προκείμενου να προχωρήσουν οί ίδιοι στις απαιτούμενες αποκαταστάσεις με την διαδικασία του κατεπείγοντος, και την τελική έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, δεδομένου ότι υπάρχει έλλειψη σε χρόνο, αλλά και σε πόρους (έλλειψη υλικών προμηθειών, αυξημένη ζήτηση λόγω επέκτασης του φαινομένου σε όλη τη Θεσσαλία), αφετέρου για τους Οργανισμούς που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη επάρκεια (τεχνίκη / οίκονομίκη / δίοίκητίκη), που αποτελούν τους περσότερους σε αριθμό ΟΕΒ της Θεσσαλίας, προτείνεται οί αντίστοιχες παρεμβάσεις να υλοποιηθούν μέσω της Περιφερείας.

Με την εφαρμογή της ως άνω διττής λύσης, θα επιτευχθεί εγκαίρως και ταχύτερα η ταυτόχρονη αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες ζημίες είναι τόσες πολλές καί εκτεταμένες, θα καταστεί εφικτή η ανάταξη των περσότερων, κατά το δυνατό, δίκτυων άρδευσης στη Θεσσαλία. Επιπρόσθετα, με τον τρόπο αυτό, οι συνολικές οίκονομίκες δαπάνες για τις αποκαταστάσεις θα ελαττωθούν σημαντικά, καθώς μέρος αυτών θα πραγματοποιηθεί από τους Οργανισμούς με αυτεπίστασία.

Με την παρούσα, παρουσιάζουμε εκ των προτέρων την πρόταση μας, προκείμενου να συμπεριληφθεί στην ατζέντα της προγραμματισμένης μας συνάντησης την 15η-02-2024 στην Αθήνα. Βρισκόμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρίνισες.

Οι πρόεδροι:

Αθανάσιος Κορκόβελος, ΓΟΕΒ Θεσσαλίας
Σπυρίδων Γιωτάκος, ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδος
Γεώργιος Κωστόπουλος, ΤΟΕΒ Σελλάνων
Βασίλειος Γιαννάκος, ΤΟΕΒ Τιτανίου
Αναστάσιος Δραχμάνης, ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων
Δημήτριος Τσιούρης, ΤΟΕΒ Πηνειού
Ιωάννης Σδράλης, ΤΟΕΒ Ζάρκου
Αθανάσιος Μαρκινός, ΤΟΕΒ Ταυρωπού