Αμπέλι: Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν ωίδιο, περονόσπορο και τζιτζικάκι

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τον μύκητα του ωιδίου, με τους κύκλους της ασθένειας να είναι σύντομοι και τα βλαστικά στάδια της εποχής (μούρο – άνθιση – καρπόδεση – νεαρές ράγες) να είναι πολύ ευαίσθητα στις προσβολές. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, η αντιμετώπιση στα στάδια άνθισης – καρπόδεσης – νεαρές ράγες σε ανάπτυξη είναι απαραίτητη.

Στην άνθιση – καρπόδεση, είναι προτιμότερο το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (απύρι). Το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (DP) έχει πολύ καλή προληπτική, αλλά και θεραπευτική δράση, όταν επικρατούν κατάλληλες συνθήκες (θερμοκρασία 18-25οC, μεγάλη ηλιοφάνεια και χαμηλή υγρασία). Σε θερμοκρασίες πάνω από 30οC, μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα.

Περονόσπορος

Με βάση τις πληροφορίες του Περιφερειακού Κέντρου, δεν προβλέπονται βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Οι δροσιές, όμως, όπου σημειώνονται αντικαθιστούν τη βροχή και στα αμπέλια που έχουν συμπτώματα δίνουν νέες μολύνσεις περονόσπορου. Τα αμπέλια, λοιπόν, που εμφανίζουν συμπτώματα πρέπει να προστατεύονται σε περιόδους με δροσιές.

Τζιτζικάκι

Γενικά, οι πληθυσμοί του εντόμου που καταγράφονται στα αμπέλια (τέλεια πτερωτά και άπτερα άτομα) εμφανίζονται ακόμα χαμηλοί. Συνιστάται από το Περιφερειακό Κέντρο να γίνονται εβδομαδιαίοι έλεγχοι και να ελέγχεται η κάτω επιφάνεια των φύλλων, από τα μεσαία έως και τα δύο φύλλα πριν από την κορυφή του βλαστού.

Επισημαίνεται ότι το ενδεικτικό όριο επέμβασης είναι όταν μετριούνται 50-70 άπτερα άτομα ανά 100 τυχαία φύλλα. Η αντιμετώπιση στοχεύει τις ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου).