Αμπέλι: Προληπτική αντιμετώπιση του βοτρύτη

Σχεδόν σε όλες τις περιοχές βρισκόμαστε στο βλαστικό στάδιο του γυαλίσματος και ο βοτρύτης προκαλεί σοβαρές ζημιές, όπως σήψη των ώριμων σταφυλιών, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου Ιωαννίνων.

Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως σε υγρές και δροσερές περιοχές, όπου ο κίνδυνος είναι μεγάλος, αλλά και όταν υπάρχουν και τραυματισμένες ράγες από διάφορα αίτια, όπως ωίδιο κ.ά.

Για την προληπτική αντιμετώπιση της ασθένειας, συνιστάται η εφαρμογή μίας σειράς καλλιεργητικών και άλλων μέτρων, όπως η σωστή διαχείριση της κόμης των δέντρων για τη μείωση της υγρασίας και την αποτελεσματική κάλυψη των βοτρύων με ψεκαστικό υγρό, η αποφυγή υπερβολικής άρδευσης, η αποτελεσματική προστασία των βοτρύων από το ωίδιο στα προηγούμενα στάδια ανάπτυξης και η ορθολογική χρήση ορμονικών σκευασμάτων σε πυκνόραγες ποικιλίες.

Σε υγρές και δροσερές περιοχές με ιστορικό προσβολών από βοτρύτη, συνιστάται η διενέργεια μίας επέμβασης με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο στην έναρξη της ωρίμανσης και μίας δεύτερης 3-4 εβδομάδες πριν από τον τρύγο. Οι ψεκασμοί στο στάδιο αυτό συνιστάται να γίνονται με χαλκούχα σκευάσματα, διότι προκαλείται σκλήρυνση της επιδερμίδας των ραγών και συνεπώς αύξηση της αντοχής τους στον βοτρύτη.