Αναβαθμίζονται οι αρχαιολογικοί χώροι του Ορχομενού

Με σημείο αναφοράς την ιστορία του τόπου, και ειδικότερα της περιοχής του Ορχομενού, προχωρά η νέα χάραξη της οδού Ακρόπολης του αρχαιολογικού πάρκου. Η δράση εντάσσεται σε μία σειρά παρεμβάσεων, αναδεικνύοντας τον αρχαιολογικό χώρο, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επισκέψιμου χώρου που να ταυτίζεται απόλυτα με την ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

Η προσπάθεια αυτή επιχειρείται σε συνεργασία με το «Διάζωμα» και τον ενεργό του ρόλο στην ανάδειξη ιστορικών περιοχών της ευρύτερης Περιφέρειας Στερεάς. Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν περισσότερο την αισθητική του χώρου, ώστε να είναι καλύτερα επισκέψιμος, με στόχο την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής.