Αναγκαία η αποφύλλωση για ποιοτικό ελληνικό βαμβάκι

Η αποφύλλωση στο βαμβάκι έχει ως σκοπό τη μείωση του ποσοστού των ξένων υλών (κυτίο ξένων υλών), κυρίως των πράσινων φύλλων (βάφουν την ίνα) που υποβαθμίζουν το κυτίο του χρώματος, με επίπτωση στην ποιότητα του εκκοκκισμένου και στην τιμή. Συνεπώς, η αποφύλλωση είναι αναγκαία για παραγωγή ποιοτικού βαμβακιού, διότι το κυτίο ξένων υλών, το κυτίο χρώματος και η προπαρασκευή (απαλότητα, τραχύτητα, neps) συνθέτουν μαζί το κυτίο βάμβακος (κλασική ταξινόμηση) που καθορίζει την τιμή στο εμπόριο. Ένα αποφυλλωμένο βαμβάκι έχει λιγότερες ξένες ύλες, αλλά και λιγότερη υγρασία, διότι η υγρασία απορροφάται πολύ περισσότερο από τις ξένες ύλες παρά από την ίνα.

Τέτοιο βαμβάκι εκκοκκίζεται εύκολα, γρήγορα και χρειάζεται λιγότερο καθαρισμό (εξοικονόμηση ενέργειας και χρόνου). Ένα μη αποφυλλωμένο βαμβάκι, από την άλλη, με υπερβολικές ξένες ύλες, σημαίνει υπερβολικός καθαρισμός, δυσμενείς συνθήκες εκκόκκισης (μικρότερη ταχύτητα, περισσότερος χρόνος, μηχανική φθορά στο εκκοκκιστήριο) και τελικώς υψηλότερο κόστος εκκόκκισης (ενέργεια και εργασία).

Επίσης, αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση του μήκους της ίνας και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών, την αύξηση του ποσοστού κοντών ινών (απώλεια ινών) και του αριθμού των neps (κομπάκια), με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας χρήσης του προϊόντος.

Η αποφύλλωση πρέπει να γίνει στο κατάλληλο στάδιο, διαφορετικά μπορεί να έχει επίπτωση στην ωρίμαση των καρυδιών και στην παραγωγή. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα αποφυλλωτικά και όχι άλλες χημικές ουσίες (καυστικές ουσίες, όπως ζιζανιοκτόνα), καθώς δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, κυρίως της αόρατης σκόνης.

Ενώ ξεραίνουν τα βλαστικά μέρη, τα ξηραμένα φύλλα παραμένουν στο φυτό, με αποτέλεσμα κατά τη συλλογή να προστεθεί στο σύσπορο μια στιβάδα λεπτής σκόνης, η οποία στη συνέχεια δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των κλωστηρίων. Η ανάγκη για αποφύλλωση είναι πολύ μεγαλύτερη όταν έχουμε αναβλάστηση της καλλιέργειας, σε συνδυασμό με παρουσία πράσινων φύλλων.

Αυτό μπορεί να συμβεί στο στάδιο της ωρίμασης των καρυδιών ή νωρίτερα και προκύπτει από μια βροχή ή από λάθος επιλογή του χρόνου τερματισμού της άρδευσης. Η αποφύλλωση έχει ένα πρόσθετο κόστος και εργασία για τον παραγωγό.

Το ερώτημα είναι το πρόσθετο αυτό κόστος θα έχει αντίκρισμα στην τελική τιμή για τον παραγωγό; Το αντίκρισμα αυτό θα αποτελέσει ένα κίνητρο για να παγιωθεί η αναγκαιότητα της επέμβασης αυτής, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας για καλύτερη προώθηση του προϊόντος στις διεθνείς αγορές.

Δρ Μωχάμεντ Νταράουσε,
προϊστάμενος Εθνικού Κέντρου Βάμβακος