Αναγκαία η εκπαίδευση των αγροτών ανέφερε ο Χ. Κασίμης, στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

-Διαφήμιση-

Την ανάγκη για προώθηση της εκπαίδευσης των αγροτών, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παραγόμενη πρώτη ύλη και να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριοποίησή τους σε έργα αξιοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές της βιοοικονομίας, επεσήμανε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαρ. Κασίμης, κατά τη διάρκεια της συνόδου του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 4 Ιουνίου με θέμα συζήτησης «Έρευνα στη Γεωργία και Βιοοικονομία – οικοδομώντας συνέργειες».

Ο κ. Κασίμης ζήτησε την ενεργοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της Βιοοικονομίας, με συγκεκριμένες προτάσεις, πρακτικές και εφαρμόσιμες ιδέες.

Σημείωσε ότι η έρευνα στη γεωργία και η βιοοικονομία μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης στον τομέα της γεωργίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Παράλληλα ο γγ Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων υπογράμμισε πως συνδυάζοντας γεωργικές πρακτικές και νέες τεχνολογίες, μπορεί να παραχθεί ποικιλία προϊόντων με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και συμπλήρωσε ότι στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΑΠ, η αυξημένη ευελιξία του στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ αποτελεί το κλειδί για την καλύτερη στοχοθέτηση των τύπων παρεμβάσεων που συνδέονται με τη βιοοικονομία και στους δυο πυλώνες.

Τέλος, ο κ. Κασίμης υποστήριξε πως θα πρέπει να προαχθεί και να διασφαλιστεί ο συνδυασμός μέτρων και δράσεων σε όλα τα επίπεδα, εντάσσοντας τις δράσεις αυτές σε ένα ενιαίο πλαίσιο, με επενδύσεις στην εξοικονόμηση πόρων, στην έξυπνη γεωργία και στη γεωργία ακριβείας, όπως και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-Διαφήμιση-