Leader Αλιείας: Ανάγκη ενεργοποίησης των παρεμβάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας

alieia-gallia
-Διαφήμιση-

Ένα από τα σημαντικότερα έργα τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, το CLLD/Leader Αλιείας, καλείται να τρέξει το επόμενο διάστημα η νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση.

Το σημαντικό είναι ότι λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ, βάσει της οποίας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης της Δράσης 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πρόκειται για ένα από τα βασικά βήματα προτού εκδοθούν οι προσκλήσεις από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Σημειώνεται ότι συνολικά έχουν εγκριθεί 33 στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, εκ των οποίων 31 είναι πολυταμειακής χρηματοδότησης (κοινή χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ) και 2 μονοταμειακής (χρηματοδότηση μόνο από ΕΤΘΑ) και θα υλοποιηθούν από 30 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), με συνολική δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 70.500.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες ΟΤΔ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν εκδηλώσεις ενημέρωσης, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, που μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα.

Η φιλοσοφία του Leader Αλιείας επικεντρώνεται αφενός στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, αλλά και στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση τις προτεραιότητες της ΕΕ, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν:

Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων και στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές.

Στη βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των αλιευτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

Στην ενίσχυση της παραδοσιακής υδατοκαλλιέργειας και του παραδοσιακού τρόπου αλίευσης σε προστατευόμενες περιοχές με παράλληλη ενίσχυση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων για την απόκτηση συμπληρωματικών εισοδημάτων.

Ιδιωτικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που εκδόθηκε, στο πλαίσιο της Δράσης 8.3.3 μπορούν να υλοποιηθούν παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών με εστίαση στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής, την παράκτια ανάπτυξη και την ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων.

Επιπλέον, μπορούν να συμπεριληφθούν ενέργειες – δράσεις, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 508/2014, εφόσον τεκμηριώνεται η ανάγκη χρηματοδότησής τους από την τοπική στρατηγική. Με λίγα λόγια, εξαιρούνται τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας και ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση (δηλαδή αποζημίωση αναγνωρισμένων οργανώσεων/ενώσεων παραγωγών που αποθεματοποιούν τα αλιευτικά προϊόντα).

Σημειώνεται ότι για τα σχέδια εμπορίας θα τρέξει, όπως είχε γράψει η «ΥΧ» την προηγούμενη εβδομάδα, ξεχωριστό μέτρο. Δικαιούχοι είναι:

Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν), με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, καθώς και τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μπορεί να είναι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία.

Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν), για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των σχετικών προσκλήσεων, οι ΟΤΔ μπορούν να εξειδικεύσουν περαιτέρω τους δικαιούχους, σε επίπεδο δράσεων, σε εφαρμογή της εγκεκριμένης τοπικής τους στρατηγικής.

α/αΟμάδα Τοπικής ΔράσηςΠεριοχή ΠαρέμβασηςΠροϋπολογισμός (€)
1ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΑΕ ΟΤΑΑν. Πελοπόννησος2.800.000
2ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑΝ. Μεσσηνίας1.700.000
3ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑΝ. Ηρακλείου2.150.000
4ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΝ. Χανίων – Τμήμα Ν. Ρεθύμνου1.550.000
5ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑΝ. Λασιθίου1.700.000
6ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑΝ. Ηρακλείου – Τμήμα Ν. Ρεθύμνου1.500.000
7ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑΝ. Δωδεκανήσου2.750.000
8ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ ΟΤΑΝ. Κυκλάδων2.550.000
9ΑΧΑΪΑ ΑΑΕ ΟΤΑΝ. Αχαΐας2.750.000
10ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ ΟΤΑΝ. Αιτωλοακαρνανίας1.900.000
11ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑΝ. Ηλείας2.100.000
12ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑΝ. Αιτωλοακαρνανίας – Ν. Ευρυτανίας2.350.000
13ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑΝ. Ροδόπης – Ν. Ξάνθης1.900.000
14ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑΝ. Καβάλας2.150.000
15ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑΝ. Έβρου1.100.000
16ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑΝ. Πιερίας1.900.000
17ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑΝ. Χαλκιδικής1.950.000
18ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕΔήμοι Ανατολικά Ν. Θεσσαλονίκης2.350.000
19ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕΔήμοι Δυτικά Ν. Θεσσαλονίκης1.500.000
20ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑΠεριοχές Δυτικής Ηπείρου1.500.000
21ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
– ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
Νότια Ήπειρος – Αμβρακικός1.700.000
22ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑΝ. Κοζάνης – Ν. Γρεβενών1.500.000
23ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑΝ. Χίου1.900.000
24ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥΝ. Λέσβου3.000.000
25ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑΛήμνος1.700.000
26ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΕ (πρώην ΚΑΕΚ)
Ν. Σάμου2.150.000
27ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕΒ. Εύβοια2.550.000
28ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
Ν. Εύβοιας – Σκύρος1.750.000
29ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕΕ ΟΤΑΚέρκυρα – Λευκάδα – Παξοί1.350.000
30ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΑΕΕ ΟΤΑΝ. Μαγνησίας – Αλόννησος – Σποράδες1.900.000
31ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ 
ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Νησιά Ν. Αττικής2.350.000
32ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 
(ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΟ)
Ν. Ηρακλείου3.950.000
33ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΟ)Καβάλα4.550.000
 ΣΥΝΟΛΟ 70.500.000 €

 

Ενίσχυση

Οι δράσεις του Μέτρου 8 εφαρμόζονται σε καθορισμένες περιοχές παρέμβασης αλιείας, όπως αυτές έχουν εγκριθεί κατά την αξιολόγηση των τοπικών στρατηγικών κάθε ΟΤΔ. Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Ο προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων για τις δράσεις του μέτρου μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 ευρώ ανά πράξη. Όσο για πράξεις οι οποίες αφορούν άυλες ενέργειες ιδιωτικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν περιλαμβάνουν τη δημιουργία υποδομών ή επενδύσεις, ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

-Διαφήμιση-