Ανακαλύπτοντας ισχυρισμούς υγείας στα Μήλα Τριπόλεως

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α με στόχο την ανάδειξη του ελληνικού γαστρονομικού
πολιτισμού και την προβολή των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων και προϊόντων υλοποιεί το
σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός
πολιτισμός» κατ΄ εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD, υπομέτρο 19.3 του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Σε συνεργασία με την FOODOXY’S εταιρεία τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία έχει ιδρυθεί από τον καθηγητή Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών-Τοξικολογίας κο Δημήτριο Κουρέτα και την ερευνητική του ομάδα, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., προχωρά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε παραγωγούς και μεταποιητές τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασής της.

Μέσα από τη διενέργεια των εκπαιδευτικών δράσεων επιδιώκεται η διασύνδεση της γνώσης και παραγωγής και η μεταφορά της γνώσης που αναπτύσσεται σε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής και της γαστρονομίας/εστίασης σε όλη την αλυσίδα παραγωγής «από τη γη στο πιάτο».

Με αφετηρία και κοινή αποδοχή ότι η διατροφή αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της υγείας και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται έντονη κινητικότητα για την ανάδειξη προϊόντων που μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι διάφορα αγροτικά προϊόντα περιέχουν συστατικά με ευεργετικές ιδιότητες για τον άνθρωπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εύρεση ισχυρισμών υγείας σε προϊόντα της ελληνικής γης μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό αρωγό για την ανάδειξη της ποιότητας και της διατροφικής αξίας τους.

Οι ισχυρισμοί υγείας προκύπτουν μέσω εργαστηριακής ανάλυσης των προϊόντων. Ειδικότερα, ελέγχονται τα συστατικά, καθώς και η περιεκτικότητά τους στο εξεταζόμενο τρόφιμο και καταγράφονται οι ισχυρισμοί υγείας που αυτό διαθέτει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εύρεση και η προσθήκη ισχυρισμών υγείας αναμένεται να αναδείξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τοπικών προϊόντων και να τους προσδώσει προστιθέμενη αξία. Αποτελεί μια δομημένη επιστημονική προσέγγιση, η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην υποστήριξη της τοπικής παραγωγής και στην ανάπτυξη της εγχώριας και διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Με αυτό τον τρόπο, τα τοπικά προϊόντα μπορούν να εδραιωθούν στην εγχώρια αγορά, αλλά και να επεκταθούν σε νέες μέσω εξαγωγών.

Πηγή: Ανακαλύπτοντας ισχυρισμούς υγείας στα Μήλα Τριπόλεως | Arcadia Portal