Ανακοίνωση Δήμου Δίου-Ολύμπου για πιθανό πρόβλημα στην άρδευση νέων φυτεύσεων

Ανακοίνωση Δήμου Δίου-Ολύμπου για πιθανό πρόβλημα στην άρδευση νέων φυτεύσεων

Με αφορμή τη λήξη της αρδευτικής περιόδου 2020, η οποία κύλησε ομαλά, καλύπτοντας τις αρδευτικές ανάγκες όλων των καλλιεργειών στη Δημοτική Ενότητα Δίου και στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη νέα αρδευτική περίοδο, ο Δήμος Δίου – Ολύμπου ενημερώνει ότι παρατηρείται το φαινόμενο της φύτευσης νέων καλλιεργειών, κυρίως δενδρωδών καλλιεργειών, σε αγροτεμάχια εκτός δημοτικού αρδευτικού δικτύου (και χωρίς να υπάρχει ιδιωτική γεώτρηση κοντά) ή και φυτεύσεις ακόμα και σε οικόπεδα εντός των οικισμών.

Με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση ο Δήμος εφιστά την προσοχή στους καλλιεργητές για το πρόβλημα, που ίσως παρατηρηθεί με την άρδευση των αγροτεμαχίων αυτών, αφού υπάρχει το ενδεχόμενο ο Δήμος να μην έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο ή να μην είναι επαρκείς οι ποσότητες των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Παρακαλούμε όπως, πριν από κάθε νέα φύτευση, να υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο, έτσι ώστε να διερευνηθεί, πρώτα, η δυνατότητα άρδευσης του αγροτεμαχίου από το δημοτικό δίκτυο.

Ο Δήμος με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο άρδευσης και η Τεχνική Υπηρεσία με όλους τους διαθέσιμους υπαλλήλους, βρίσκονται στη διάθεση των καλλιεργητών για οποιαδήποτε πληροφορία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη άρδευση όλων των καλλιεργειών και την περίοδο 2021.