Οι ανάπηροι αγρότες παύουν να είναι επαγγελματίες αγρότες

Στη  γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι ένας συνταξιούχος λόγω αναπηρίας, δεν μπορεί να θεωρείται επαγγελματίας αγρότης, με το σκεπτικό ότι το εισόδημα, δεν είναι κατά 35% αγροτικό, όπως ήταν η προηγούμενη διάταξη και δε δαπανά το 30% το συνολικό ετήσιο χρόνου του στην αγροτική δραστηριότητα  ούτε είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ.

Το γεγονός ότι υπάρχει ομόφωνη γνωμοδότηση με την υπ΄αριθμόν απόφαση 157/2015 και έχει γίνει δεκτή από το ΥΠΑΑΤ έκανε γνωστό ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος Αποστόλου κατόπιν επίκαιρης ερώτησης του ανεξάρτητου βουλευτή Αχαΐας Νίκου Νικολόπουλου.`

Αν και το σκεπτικό δεν αναγράφεται   κάλλιστα ένας αγρότης μπορεί να πάθει ένα ατύχημα και να μείνει ανάπηρος άνω του 67%  ή να ασθενήσει από κάποιο νόσημα και πάλι να έχει κάποιας μορφής αναπηρία σε αυτό το ποσοστό.

Η απόφαση αυτή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους βασίζεται κατά τον εισηγητή,  στο άρθρο 1, του νόμου 3874/2010 αλλά και στον ίδιο, όπως λέει τον ΟΓΑ:  «Συνεπώς εφόσον πρόκειται για συνταξιούχο του ΟΓΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67% και εφόσον διακόπτεται η συνταξιοδότησή του από τον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, δεν μπορεί αυτός να χαρακτηρισθεί ως επαγγελματίας αγρότης κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1, του νόμου 3874/2010».