Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Αχαΐας – στο επίκεντρο το ζήτημα της άρδευσης

-Διαφήμιση-

Η τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Αχαΐας, τα έργα υποδομών και δικτύων, καθώς και τα έργα άρδευσης της περιοχής, στην κατεύθυνση της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου, αποτελούν τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν το 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Δυτικής Αχαΐας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στο ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας.

Λόγω της υπεράντλησης, ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας κατά περίπου 60 μ., με συνέπεια την είσοδο του θαλασσινού νερού στο υπέδαφος και την οριστική καταστροφή των υπόγειων υδάτων λόγω υφαλμύρωσης

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου αναμένεται να είναι πολύτιμα, κυρίως σε ό,τι αφορά το ζήτημα της άρδευσης που ταλανίζει εδώ και χρόνια την περιοχή και αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Αρκεί να επισημάνουμε ότι το νερό που χρησιμοποιούν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας είναι ανεπαρκές και ακατάλληλο, την ώρα που οι αρδευτικές ανάγκες του Κάμπου είναι τεράστιες. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται η ολοκλήρωση των έργων επέκτασης της διώρυγας του φράγματος Πηνειού που προβλέπεται από το 1970.

Σύμφωνα με μετρήσεις και έρευνες, το ετήσιο έλλειμμα στο ισοζύγιο των υπόγειων υδάτων της περιοχής (εισροές από βροχοπτώσεις – εκροές από αντλήσεις) είναι της τάξης των 20-30 εκατ. m3/έτος. Λόγω της υπεράντλησης, ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας κατά περίπου 60 μ., με συνέπεια την είσοδο του θαλασσινού νερού στο υπέδαφος και την οριστική καταστροφή των υπόγειων υδάτων λόγω υφαλμύρωσης.

Τα αντλούμενα νερά περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών, νιτρωδών, θειικών και ιόντων νατρίου που υποδηλώνουν ρύπανση. Όπως προκύπτει από σχετική μελέτη, το διαθέσιμο νερό του ταμιευτήρα του Πηνειού υπερκαλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες των περιοχών που ήδη χρησιμοποιείται στον Νομό Ηλείας και παρουσιάζει περίσσεια της τάξης των 90 εκ. m3/έτος, καταγεγραμμένη με μακροχρόνιες μετρήσεις.

Μεγάλη σημασία για τον πρωτογενή τομέα παίζει και η αγροτική οδοποιία με πρόσβαση στα κτήματα, θέμα το οποίο αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στο συνέδριο, όπως και η ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού.

-Διαφήμιση-