Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των αιτήσεων συμμετοχής του Γ’ κύκλου του «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ τα οριστικά αποτελέσματα των αιτήσεων συμμετοχής  για τον Γ΄ κύκλο στα προγράμματα κατάρτισης του έργου «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ». 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων των υποψηφίων κατάρτισης του Γ΄ κύκλου του Προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», που έχει προκηρύξει η ΚΕΟΣΟΕ (περίοδος υποβολής αιτημάτων 10/11/2021 έως 25/11/2021), αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ (www.keosoe.gr/) τα οριστικά  αποτελέσματα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων δικαιούχων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Περιφερειακή κατανομή τόσο των προγραμμάτων όσο και του αριθμού ωφελουμένων όπως ορίστηκαν στην 3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και που συνολικά ανέρχονται στους 14  εργαζόμενους αποκλειστικά του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής 

Οι επιτυχούσες και οι επιτυχόντες θα λάβουν πλήρεις οδηγίες για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Διαβάστε ΕΔΩ τη σχετική ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ