Αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των οινοποιών ζητάει η KEOΣOE

Αίτημα υπέβαλε η ΚΕΟΣΟΕ προς τους υπουργούς, Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα,  Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, καθώς και στο Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή, στους οποίους περιγράφει την δεινή θέση που βρίσκεται ο κλάδος της οινοποιίας εξαιτίας του κορωνοϊού ,με βάση το οποίο ζητά την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των οινοποιείων καθώς  και την οικονομική στήριξη των εργαζομένων.

Στο αίτημα περιγράφονται τα ακόλουθα:

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στον πληθυσμό όπως αναγνωρίζουν όλοι, πιθανόν να είναι τραγικές για την ανθρώπινη ζωή και ομολογουμένως ορθώς η κυβέρνηση δίνει πρώτη προτεραιότητα στο θέμα αυτό.

Παράλληλα η υφέρπουσα  οικονομική κρίση όπως γνωρίζετε, απειλεί άμεσα ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, κυρίως αυτών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις επιχειρήσεις εστίασης, για τις οποίες έχει ληφθεί απόφαση αναστολής λειτουργίας τους και ταυτόχρονα για τις οποίες ελήφθησαν προληπτικά μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης μέσω της αναστολής πληρωμής του Φ.Π.Α. των βεβαιωμένων οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων τους.

Ο κλάδος της ελληνικής οινοποιίας εκτός από τις επιπτώσεις στην  εξαγωγική δραστηριότητα λόγω του κορονοϊού, πλήττεται  ευθέως  από την παύση λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης, και των εμπορικών καταστημάτων  με άμεσο αποτέλεσμα την κάθετη πτώση του κύκλου των εργασιών του και κατά συνέπεια την αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των οινοποιείων  και μάλιστα μη εξαιρουμένων των αμοιβών του έμμισθου προσωπικού τους.

Να τονίσουμε ότι από τον Φεβρουάριο του 2020, λόγω απαγόρευσης των εκδηλώσεων για τις αποκριές, ο κλάδος παρουσίασε  πτώση του κύκλου εργασιών του άνω του 50%, ποσοστό το οποίο σήμερα έχει αυξηθεί δραματικά, σε ποσοστό που υπερβαίνει  το 90%.

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε επιβεβλημένο να ενταχθεί ο κλάδος της οινοποιίας  στα μέτρα:

  • αναστολής καταβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
  • οικονομικής στήριξης των εργαζομένων στον κλάδο μέσω αποζημιώσεων ειδικού σκοπού και ασφαλιστικής τους κάλυψης, δεδομένης της κατάρρευσης των εσόδων που προέρχονται από την δραστηριότητα των οινοποιείων.