Ευρωεκλογές 2019: Νίκος Ανδρουλάκης – «Διαμορφώνοντας τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική»

Ο πρωτογενής τομέας παραμένει ένας από τους σημαντικότερους της ελληνικής οικονομίας, με σημαντικό ποσοστό εργαζομένων να εξαρτάται από αυτόν και περίπου το 20% των εξαγωγών μας να αφορά αγροτικά προϊόντα, με ανοδική τάση μέσα στην κρίση. Παραμένει όμως ακόμη πολύ σημαντικός για την κοινωνία και την οικονομία της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, με θετικό μάλιστα περιβαλλοντικό αποτύπωμα για αυτές.

Πολλές από τις αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την αγροτική παραγωγή και το μέλλον της λαμβάνονται στις Βρυξέλλες, και για αυτόν τον λόγο από την πρώτη στιγμή επιδίωξα να συμμετέχω στην Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυστυχώς, αυτό έγινε κατορθωτό μόλις τον Ιανουάριο του 2017, οπότε και ξεκίνησα να συμμετέχω στις εργασίες της Επιτροπής ως αναπληρωματικό μέλος.

Παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Με την έναρξη της θητείας μου, και πριν ακόμα οριστώ μέλος στην Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων, κατέθεσα σημαντικό αριθμό ερωτήσεων προς την Επιτροπή. Ειδικότερα, ασχολήθηκα με:

  • Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των αγροτικών εφοδίων.
  • Το ζήτημα της προστασίας των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης, τόσο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις τρίτες χώρες, μέσω των εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει η Ένωση, ώστε τα ποιοτικά αγροδιατροφικά προϊόντα μας να αποτελέσουν την ατμομηχανή των ελληνικών εξαγωγικών αγροτικών και άλλων μεταποιημένων προϊόντων.
  • Την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τα τουρκικά προϊόντα, λόγω της μεγάλης υποτίμησης της τουρκικής λίρας το περασμένο καλοκαίρι.
  • Το ζήτημα της επίλυσης του προβλήματος του περιοριστικού ορίου του 1% για την εγκατάσταση νέων αμπελώνων.

Οι προσπάθειές μου αυτές εντάθηκαν από τη στιγμή που έγινα αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής. Με τη νέα μου ιδιότητα, κατέθεσα αρκετές τροπολογίες σε σημαντικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων για:

  • Την επικαιροποίηση των κανόνων της ΚΑΠ για την παρούσα περίοδο και τη στήριξη των νέων αγροτών στη λήψη δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα.
  • Τη νομοθεσία για τα αλκοολούχα προϊόντα.
  • Τη νομοθεσία για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Το πιο σημαντικό ζήτημα με το οποίο ασχολήθηκα, και θα απασχολήσει άμεσα και το επόμενο Κοινοβούλιο, είναι η νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027. Τα κονδύλια της ΚΑΠ αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος των συνολικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που λαμβάνει η χώρα μας. Πόροι του κοινοτικού προϋπολογισμού που συμβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, αλλά και στη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Προτεραιότητες με βάση τις ελληνικές ιδιαιτερότητες

Γνωρίζοντας τα διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας μας, πριν ακόμη παρουσιάσει την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι τον Ιούνιο, με γραπτή μου ερώτηση, είχα θέσει στον αρμόδιο επίτροπο Χόγκαν τις βασικές προτεραιότητες που θα έπρεπε να ενσωματωθούν για:

  • Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων.
  • Την εξασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας της Ένωσης μέσω της μείωσης των εισαγωγών και της ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος.
  • Τη μείωση των δύσκολων αιρεσιμοτήτων για μια χώρα όπως η δική μας, με διοικητικά προβλήματα, ποικίλο γεωγραφικό ανάγλυφο και πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις.
Τα αγκάθια της νέας ΚΑΠ

Δυστυχώς, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν απογοητευτική. Μεγάλη μείωση του προϋπολογισμού που, αν εφαρμοστεί, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν οι Έλληνες αγρότες κατά 15%. Μία τέτοια εξέλιξη, ιδιαίτερα στις οικονομικές συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε τώρα, θα ήταν καταστροφική και θα οδηγούσε στην ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου. Ακόμα, εκτός από την ανάγκη διατήρησης των άμεσων επιδοτήσεων, τα διαθέσιμα χρήματα της ΚΑΠ πρέπει να αυξηθούν, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, στο παγκόσμιο περιβάλλον που ζούμε.

Ως Κοινοβούλιο, ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ότι μία τόσο μεγάλη μείωση του προϋπολογισμού είναι απαράδεκτη. Στην πρώτη φάση της επεξεργασίας που κάναμε, η οποία θα συνεχιστεί μετά τις ευρωεκλογές, κατέθεσα τροπολογίες που αφορούν ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η διατήρηση της εξαίρεσης των μικρών καλλιεργειών από τη σύνδεση μέρους της άμεσης επιδότησης με τη λήψη περιβαλλοντικών μέτρων, την ακύρωση προσπάθειας για εξωτερική σύγκλιση, που θα μείωνε σημαντικά το ελληνικό αγροτικό εισόδημα, τη μη εισαγωγή ποικιλιών με διασταύρωση στο κρασί και την αύξηση του ορίου του 1% για τη φύτευση νέων αμπελιών στις χώρες με μικρό αμπελώνα, όπως η Ελλάδα.

Το Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ έχουν βαθιές σχέσεις με την ύπαιθρο και τους αγρότες. Μετά τις ευρωεκλογές, το νέο Κοινοβούλιο θα αποφασίσει για τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μέχρι το 2027. Αυτή την προσπάθεια θέλω να συνεχίσω με αυξημένο δυναμισμό στο Ευρωκοινοβούλιο.