Σε ανοδική τροχιά οι early stage agristartups στην Ευρώπη

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις early stage start ups, τις νεοσύστατες δηλαδή ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις παρουσιάζει η έκθεση του εξειδικευμένου σε θέματα τεχνολογίας ιστοτόπου tech.eu σε συνεργασία με το stripes (εταιρεία παροχής λογισμικού για οικονομικές εφαρμογές) και τον επιταχυντή techstars.

Aξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο από 2015 έως το β’ τρίμηνο του 2018.

Σε ό,τι αφορά την περιγραφή των γενικότερων συνθηκών για τις start-ups στην ΕΕ, η έκθεση επισημαίνει ότι οι οικονομικές συνθήκες είναι πιο θετικές από ποτέ, καθώς υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες χρηματοδότησης (μικροπιστώσεις, crowdfunding και άλλοι τρόποι). Στον αντίποδα, η αδυναμία διαμόρφωσης μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς και οι απαιτήσεις προσαρμογής τους σε ένα μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο αποτελούν απειλή για τις μικρότερες και νεότερες νεοφυείς επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων ανά χώρα (οι οποίες μόνο το β’ τρίμηνο του 2018 ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ), σε μια λίστα 33 χωρών η Ελλάδα φιγουράρει 23η, με 0,22% των συνολικών κεφαλαίων που επενδύθηκαν στην Ευρώπη. Πρώτες με διαφορά στη λίστα εμφανίζονται η Μεγ. Βρετανία και η Γαλλία, ενώ ακολουθούν Γερμανία και Ισπανία. Αν δούμε τις επενδύσεις ανά κλάδο σε απόλυτους αριθμούς, σημαντικά ποσά επενδύονται σε start ups που ασχολούνται με τρόφιμα και λιγότερο σε agristartups.

Στον κλάδο των τροφίμων, όπου οι επενδύσεις ήταν αρκετά υψηλές, επενδύθηκαν περίπου 434 εκατ. ευρώ. Εάν, ωστόσο, στην εξίσωση μπει ακόμα ένας παράγοντας, δηλαδή η μέση επένδυση ανά συμφωνία, θα δούμε ότι οι agristartups χρηματοδοτούνται με 2,39 εκατ. ευρώ ανά συμφωνία, ένα διόλου ευκαταφρόνητο νούμερο.