Άνοιξε η πλατφόρμα Νέων Αγροτών, η τελική κατανομή των περιφερειών

Άνοιξε την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτημάτων για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών (Υπομέτρο 6.1). Σύμφωνα με την προκήρυξη που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον ιστότοπο www.ependyseis.gr.

Στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν πάνω από 11.000 νεοεισερχόμενοι παραγωγοί, με τον προϋπολογισμό του να ανέρχεται, όπως είχε γνωστοποιήσει η «ΥΧ», στα 420 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η ανά ωφελούμενο ενίσχυση διπλασιάζεται και φτάνει από 35.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ, με προσαύξηση έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης.

Γ. Στύλιος: «Διπλασιασμός ενίσχυσης και 70% προκαταβολή σε 11.000 νέους αγρότες»

Σε δηλώσεις του στην «ΥΧ», ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος, ανέφερε: «Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 11.000 νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, διπλασιάζουμε το ποσό που δίνουμε στους νέους αγρότες, σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, ενώ δίνουμε προκαταβολικά το 70%. Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν είναι και η απλοποίηση στη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς καταργούμε τη διαδικασία της υποβολής φυσικού φακέλου και εγγράφων.

Για πρώτη φορά, τα πάντα θα γίνονται ηλεκτρονικά, ακόμα και η αξιολόγηση των αιτήσεων. Στόχος μας είναι μάλιστα να μην υπάρξει παράταση και τα χρήματα να δοθούν μέσα σε διάστημα το πολύ 6-7 μηνών».

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος

✱ Το μέτρο απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της υποβολής του αιτήματος στήριξης.

✱ Για την ένταξη υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, αίτηση και επιχειρηματικό σχέδιο με διάρκεια από 3 έως 4 έτη.

✱ Το ποσό της ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης, κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ.

✱ Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο, αφορά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης, ενώ η δεύτερη δόση καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

✱ Οι δικαιούχοι πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού και να τη διατηρήσουν για μία τετραετία από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

✱ Οι δικαιούχοι πρέπει να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό για μία τετραετία από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Η τελική κατανομή στις περιφέρειες

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής υπήρξαν ως προς την κατανομή της δημόσιας δαπάνης σε ορισμένες περιφέρειες. Αναλυτικά η τελική κατανομή ανά περιφέρεια έχει ως εξής:

Περιφέρεια

Προϋπολογισμός
Δημόσιας Δαπάνης
(σε ευρώ)

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

37.300.000

Κεντρικής Μακεδονίας

62.200.000

Δυτικής Μακεδονίας

30.500.000

Θεσσαλίας

44.500.000

Στερεάς Ελλάδας

37.900.000

Ηπείρου

33.200.000

Ιονίων Νήσων

11.700.000

Δυτικής Ελλάδας

44.100.000

Πελοποννήσου

39.500.000

Αττικής

10.800.000

Νοτίου Αιγαίου

12.000.000

Βορείου Αιγαίου

19.000.000

Κρήτης

37.300.000

ΣΥΝΟΛΟ

420.000.000